Monthly Archives: Şubat 2011

Gençler ve Tansiyon

Yüksek kan basıncı erken ölümlerin en önemli nedenlerinden birisidir. Sistolik basınç (büyük tansiyon) yaşla birlikte artarken, diyastolik tansiyon (küçük tansiyon) en yüksek seviyesinde orta yaşta ulaşıp, sonrasında da azalmaktadır. Okumaya devam et

Reklam

Gençler ve Tansiyon için yorumlar kapalı

Filed under Hipertansiyon

Kalp Krizini Tetikleyen Faktörler

Akut myokard infarktüsü (Akut MI) veya kalp krizi çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir: bunlar arasında fiziksel egzersiz, stresli durumlar, ağır yemekler, veya hava kirliliği bulunmaktadır. Ancak bu tetikleyen durumların önemi ve ilişkisi bilinmemektedir.

Bu çalışmada 36 epidemiyolojik çalışma değerlendirilmiş ve çeşitli tetikleyen durumlar incelenmiştir. Oddların oranına bakıldığında en yüksekden en aza göre sıralama: kokain kullanımı, ağır yemek, marijuana içilmesi, negatif duygular, fiziksel egzersiz, pozitif duygular, kızgınlık, cinsel ilişki, trafiğe maruz kalmak, solunum enfeksiyonları, kahve içimi, hava kirliliği şeklindedir.

Popülasyona bağlı kısım, oddların oranı ve maruz kalmanın prevalansında göre hesaplandığında ise:

1. Trafiğe maruz kalma (7•4%),

2. Fiziksel egzersiz (6•2%),

3. Alkol (5•0%),

4. Kahve (5•0%),

5. Hava kirliliği (PM10’da 30 μg/m3 fark) (4•8%),

6. Negatif duygular (3•9%),

7. Kızgınlık (3•1%),

8. Ağır yemek (2•7%),

9. Pozitif duygular (2•4%),

10. Cinsel ilişki (2•2%),

11. Kokain kullanımı (0•9%),

12. Marijuana kullanımı(0•8%)

13. Solunum enfeksiyonları (0•6%).

Bu sonuçlara bakılınca İstanbul’un trafiğinde hayatta kalmanın ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor.

Tim S Nawrot, et al. “Public health importance of triggers of myocardial infarction: a comparative risk assessment”. The Lancet, Volume 377, Issue 9767, Pages 732 – 740, 26 February 2011

Kalp Krizini Tetikleyen Faktörler için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Cep Telefonu ve Beyin

Cep telefonu hayatımızın her yerinde; ancak sağlığımız üzerine etkileri hakkında çok fazla bilgimiz yok. İşte bu çalışma ise, cep telefonuna anlık maruziyetin beynin aktivitesini gösteren şeker (glukoz) metabolizmasına etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Çalışma 1 Ocak ile 31 Ar Okumaya devam et

Cep Telefonu ve Beyin için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Tip 1 Diyabet Gelişimi ve Enterovirüsler

Tip 1 diyabetin gelişiminde genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi ve çevresel faktörlerin etki ettiği düşünülmektedir. Son dönemlerde çocukluk çağı tip 1 diyabetinde hızlı bir artış dikkati çekmektedir. Bu artış Avrupada 1989-2003 yılları arasında %3.9 olarak bulunmuştur. Okumaya devam et

Tip 1 Diyabet Gelişimi ve Enterovirüsler için yorumlar kapalı

Filed under Şeker Hastalığı (Diyabet)

Bilirubin, Solunum Hastalıkları ve Ölüm Riski

Bilirubin, idrarın sarı rengini veren, ve çoğunluğu eritrositlerin ( kırmızı kan hücreleri) metabolizması sonucu ortaya çıkan bir pigmenttir. Miktarı normalin üstüne çıktığında, sarılık ortaya çıkmaktadır. Okumaya devam et

Bilirubin, Solunum Hastalıkları ve Ölüm Riski için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Otomatik Aletlerle Tansiyon Ölçümü

Tansiyon ölçümünde standart kullandığımız yöntem, elle ölçümdür. Bu ölçüm, kan damar basıncını iyi yansıtmaktadır; ancak en doğru ölçüm atardamarın içine yerleştirilen cihazlarla olmaktadır. Bu tip ölçümleri poliklinik şartlarında rutin olarak kullanmasak da, yoğun bakım şartlarında kullanmaktayız. Okumaya devam et

Otomatik Aletlerle Tansiyon Ölçümü için yorumlar kapalı

Filed under Hipertansiyon

Uykusuzluğun Tedavisinde Davranışsal Yöntem

Uykusuzluk, uykuya dalmada güçlük, uykuda kalmada güçlük, zindelik vermeyen uyku ve yorgun uyanma, konsantrasyon güçlüğü ve mood değişikliklerigibi uyanma semptomlarını içermektedir. Genel olarak insanların %5 ile %20’sinde uykusuzluk görülür. Okumaya devam et

Uykusuzluğun Tedavisinde Davranışsal Yöntem için yorumlar kapalı

Filed under Depresyon, Akıl ve Ruh

Bevacizumab ve Tedavi İlişkili Mortalite

Kanser, son derece karışık bir konu- bir hücrenin neden kontrolden çıktığını, neden bu kadar saldırgan davrandığını halen çözmüş değiliz. Ancak, kanserin çoğalması için enerji ve yapıtaşlarına ihtiyacı olmaktadır; kanser bunu sağlamak amacıyla kendine yeni damarlar oluşturmaktadır- bu damarları kaçak hat olarak düşünebiliriz. Eğer bu yeni oluşan kan damarlarını önleyebilirsek, kanseri de dizginleyebileceğimiz düşünülmüştür. Bevacizumab’da bu yola etki eden bir ilaçtır. Ancak her ilaçta olduğu gibi bu ilacın da yan etkileri var Okumaya devam et

Bevacizumab ve Tedavi İlişkili Mortalite için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Vareniklinin Sigarayı Çağrıştıranların Yarattığı Açlığa Etkisi

Thank You for Smoking

Image via Wikipedia

Sigara bir bağımlılık; ve bu bağımlılık kendinin devamı için çeşitli oyunlar oynuyor: sevinmek, üzülmek, yorulmak dinlenmek, stress, kilo kontrolü- bunların hepsi neden olarak sigara tarafından ileri sürülebiliyor. Sigarayı çağrıştıranlar (smoking cue) (çay, kahve, çakmak vb) ve yoksunluğa bağlı açlık sigaranın tekrar başlanmasında en önemli etkenlerdir. Erken dönemdeki başarısızlık yoksunluğa bağlıdır ve bu durum zaman içinde azalmaktadır. Ancak sigarayı çağrıştıranlar aylar, hatta yıllar sonra bile sigaraya tekrar başlanmasına neden olabilmektedir. Okumaya devam et

Vareniklinin Sigarayı Çağrıştıranların Yarattığı Açlığa Etkisi için yorumlar kapalı

Filed under Genel