Vareniklinin Sigarayı Çağrıştıranların Yarattığı Açlığa Etkisi

Thank You for Smoking

Image via Wikipedia

Sigara bir bağımlılık; ve bu bağımlılık kendinin devamı için çeşitli oyunlar oynuyor: sevinmek, üzülmek, yorulmak dinlenmek, stress, kilo kontrolü- bunların hepsi neden olarak sigara tarafından ileri sürülebiliyor. Sigarayı çağrıştıranlar (smoking cue) (çay, kahve, çakmak vb) ve yoksunluğa bağlı açlık sigaranın tekrar başlanmasında en önemli etkenlerdir. Erken dönemdeki başarısızlık yoksunluğa bağlıdır ve bu durum zaman içinde azalmaktadır. Ancak sigarayı çağrıştıranlar aylar, hatta yıllar sonra bile sigaraya tekrar başlanmasına neden olabilmektedir.

Varenicline sigaranın bırakılmasında kullanılan ve partial 4β2 asetilkolin nikotinik reseptörler üzerine kısmi agonist özelliği olan bir ilaçtır. Bu ilaç mezolimbik dopamin sistemi üzerine agonist ve antagonist indirekt agonist ve antagonist etkileri vardır. Vareniklin nikontin varlığında antagonist (sigaranın tekrar başlanması), yokluğu durumunda agonist etkisinin olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışmada vareniklinin, ssigarayı çağrıştıranlar üzerine etkisi araştırılmıştır.

Vareniclinin uygulanması sigara içenlerde, sigara çağırıştırıcılarının etkilerini azalttığı gözlenmiştir.

Teresa Franklin, et al. “Effects of Varenicline on Smoking Cue–Triggered Neural and Craving Responses”. Arch Gen Psychiatry. Published online January 3, 2011. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2010.190

Reklam

Vareniklinin Sigarayı Çağrıştıranların Yarattığı Açlığa Etkisi için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Yorumlar kapatıldı.