Monthly Archives: Eylül 2010

Subklinik Hipotiroidi ve Kardiyovasküler Hastalıklar

Subklinik hipotiroidi ile kardiyovasküler hastalıklar arasında çelişkili sonuçlar yayınlanmıştır. Bu çalışma ise 1950 ile 2010 yılları arasında yapılmış prospektif (ileriye dönük) tiroid fonksiyonu ve koroner arter hastalığı olayları, koroner arere hastalığına bağlı mortalite (ölüm) ve tüm mortaliteyi araştıran yazılar derlenmiştir. Okumaya devam et

Reklam

Subklinik Hipotiroidi ve Kardiyovasküler Hastalıklar için yorumlar kapalı

Filed under Tiroid Hastalıkları

Eğitim Şart

Eğitimin diğer önemlerinin yanında, eğitim ile ekonomik büyüme ve sağlık arasındaki ilişki barizdir. Bu çalışma, daha önce yapılan çalışmaların sistematik olarak , alınan eğitim ve bunun kadınların eğitimine katkısı ve çocuk ölümlerinde son 40 yıldaki azalmayı araştırmaktadır. Okumaya devam et

Eğitim Şart için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Birleşik Devletler, Türkiye ve Sigara

Birleşik Devletlerde önlenebilir hastalık ve ölümlerin en önemli nedeni sigaradır. Halkın %20’si sigara bağımlısıdır, ancak toplumun %40’ı pasif içicidir. Ebeveyni sigara içen, 3-11 yaşa arasındaki çocukların %98’in kanında sigara toksinleri bulunmaktadır. Ayrıca bu çocukların gelecekte sigara bağımlısı olma olasılığı iki kat fazladır. Agresif sigara karşıtı programlarla, sigara bağımlısı sayısı %40 azaltılabilmektedir. Bu şekilde akciğer kanseri riski ortalamadan dört kat hızlı azalmaktadır. Okumaya devam et

Birleşik Devletler, Türkiye ve Sigara için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Atriyal Fibrilasyonu Olanlarda Kan Sulandırıcı İlaçlar ve Kanama

Atriyal fibrilasyon (AF), kalbin ritmik olarak kasılmama durumudur. Sürekli şekilde düzenli olmayan kalp atışları, kanın durağan olmasına-pıhtı oluşmasına yatkınlık sağlamaktadır. Bu nedenle, atriyal fibrilasyonu olan hastalarda, pıhtılaşmayı azaltıcı (anti-koagülan) kanamayı tıkaç oluşturarak durdurmayı sağlayan trombositleri engelleyici (anti-agregan) ilaçlar kullanılması gerekmektedir. Ancak bu ilaçlar da kanama riskini arttırmaktadır. Okumaya devam et

Atriyal Fibrilasyonu Olanlarda Kan Sulandırıcı İlaçlar ve Kanama için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Fiziksel Kapasite Düzeyi ve Mortalite

Günlük hayatın devamının sağlanması için gerekli olan fiziksel kapasite, kavrama gücü (bir nesneyi çekme veya asmada kullanılan el kuvveti), yürüme hızı, sandalyeden kalkma ve ayakta denge ile ölçülebilir. Bu fiziksel kapasite ölçümleri, bireylerin şimdiki ve gelecekteki sağlıkları hakkında bilgi vermektedir. Okumaya devam et

Fiziksel Kapasite Düzeyi ve Mortalite için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Kanser Riskinin Azaltılması (BRCA1 veya BRCA2 Mutasyon Taşıyıcılarında)

Meme kanseri 8 kadından bir tanesinde görülmektedir. Yumurtalık kanseri sıklığı ise daha azdır. Ancak, BRCA1 veya BRCA2 mutasyonları olanlarda, heme meme kanseri riski, hem de yumurtalık (over) kanseri riski oldukça artmaktadır. Ailesinde bu tür kanserler sık görülüyorsa, sözkonusu mutasyonların araştırılması gerekmektedir. Okumaya devam et

Kanser Riskinin Azaltılması (BRCA1 veya BRCA2 Mutasyon Taşıyıcılarında) için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Metastatik Melanom Tedavisinde Yeni Bir İlaç

Melanom, güneşe veya solaryum gibi ultraviyole saçan ışınlara fazla maruz kalınmasıyla artan bir deri kanseri türüdür. Özellikle açık tenlilerde bu risk artmaktadır. Tedavide, erken tanı son derece önemlidir. Metastatik (başka organlara sirayet etmiş) hastalıkta ne yazık ki etkili ilaç sayısı son derece kısıtlıdır; bu ilaçlarla da %10-20 oranında cevap alınabilmektedir. Okumaya devam et

Metastatik Melanom Tedavisinde Yeni Bir İlaç için yorumlar kapalı

Filed under Kanser