Uzm. Dr. Burak Uzel Kimdir?

Adres:

Doğum Tarihi ve Yeri: 1974, İstanbul

Medeni Hali: Evli, 1 çocuklu

E-posta: burak.uzel41@gmail.com

Mezuniyet öncesi eğitimi:

1980-1985 İcadiye İlkokulu, İstanbul

1985-1989 Özel Moda Lisesi, İstanbul

1989-1992 İSTEK Vakfı, Bağlarbaşı Belde Özel Lisesi, İstanbul

1992-1998 İstanbul Universitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

Mezuniyet sonrası eğitimi:

15 Haziran1999 – 15 Aralık 2004 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

01 Ocak 2005 – 30 Eylül 2006 Medikal Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı

01 Ekim 2006- 30 Eylül Eylül 2007 Sarıkamış Asker Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı (yedek subay)

18 Ekim 2007- 28 Şubat 2009 Özel TEM Hospital, İç Hastalıkları Uzmanı

03 Mart 2009- 30 Eylül 2009 Özel Ethica İncirli Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı

01 Ekim 2009- 14 Kasım 2009 İstanbul Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanı

15 Kasım 2009- 14 Şubat 2014: Özel Ethica İncirli Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı

Mart 2013- 2017: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

24 Şubat 2014-Halen: Özel Çamlık Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı

Yabancı Dil (düzeyi):

İngilizce

Fransızca

Almanca

Katıldığı Kurslar:

1996 IFMSA Cerrahi Stajı, Haukeland Sykehus, Bergen-Norveç

2000 ESMO Basic Course in Medical Oncology, Antalya-Türkiye

Ödüller ve Sertifikalar

2002 Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik (Board) Sınavı: Başarılı

2002 En iyi bildiri ödülü: HER2/ErbB-2 ve P53 ekspresyonun osteosarkomda sağkalımla ilişkisi. XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Ekim 2002.

1988-2018 Türkiye Veteranlar Flöre 2.’si, Epe 3.’sü

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

Osteosarkomlarda HER2/ErbB-2, P53 ve p-glikoprotein ekspresyonunun prognozla ilişkisi. (Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Proje No:T983/19022001).

Yurtdışı Dergide Hakemlik

2005 Head&Neck. Peer-reviewer.

Kitap Çevirisi

2008 ‘Joslin’s Diabetes Mellitus’

2005 ‘Medical Management of Type 2 Diabetes, Fifth Edition’

Yayınlar

2005 ‘Delayed onset bleomycin-induced pneumonitis’.Review. Uzel I, Ozguroglu M, Uzel B, Kaynak K, Demirhan O, Akman C, Oz F, Yaman M. Urology. 2005 Jul;66(1):195.

2005 ‘The role of preoperative radiotherapy in nonmetastatic high-grade osteosarcoma of the extremities for limb-sparing surgery.’ Dincbas FO, Koca S, Mandel NM, Hiz M, Dervisoglu S, Secmezacar H, Oksuz DC, Ceylaner B, Uzel B. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2005 Jul 1;62(3):820-8.

2003 ‘Acute renal failure due to carnitine palmitoyltransferase II deficiency’. B. Uzel, M.R. Altiparmak, R. Ataman, K. Serdengeçti. Neth J Med 2003 Dec; 61(12): 417-420.

2003 ‘Intrathoracic extravasation of antineoplastic agents. Case report and systematic review.’ Bozkurt AK, Uzel B, Akman C, Ozguroglu M, Molinas Mandel N. Am J Clin Oncol. 2003 Apr;26(2): 121-3.

2003 ‘Intrathecal methotrexate-induced acute cerebellar syndrome.’ Ferhanoglu B, Ongoren S, Ar CM, Uzel B, Forta H, Necioglu D. Ann Hematol. 2003 Apr;82(4):241-3.

Atıfta Bulunan Yayınlar

2009 Orken DN, Yildirmak Y, Kenangil G, et al. ‘Intrathecal Methotrexate-induced Acute Chorea’ JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY Volume: 31 Issue: 1 Pages: 57-58 JAN 2009

2008 Mahajan A, Woo SY, Kornguth DG, et al. ‘Multimodality treatment of osteosarcoma: Radiation in a high-risk cohort’. PEDIATRIC BLOOD & CANCER Volume: 50 Issue: 5 Pages: 976-982 MAY 2008

2008 Jost K, Leithauser M, Grosse-Thie C, et al. ‘Perforation of the superior vena cava – a rare complication of central venous catheters’. ONKOLOGIE Volume: 31 Issue: 5 Pages: 262-264 , 2008.

2008 Schulmeister L. ‘Managing vesicant extravasations’ . ONCOLOGIST Volume: 13 Issue: 3 Pages: 284-288, 2008.

2007 Dumortier C, Truant S, Lebas D, et al. ‘Surgical management of carboplatin extravasation’ Annales De Dermatologıe Et De Venereologıe 134 (5): 486-489 Part 1 May 2007.

2007 Froiland K. ‘Extravasation injuries – Implications for WOC nursing’ Journal Of Wound Ostomy And Contınence Nursıng 34 (3): 299-302 May-Jun 2007

2005 Swale VJ, Sahota A ‘Severe vertigo requiring hospitalization whilst taking low-dose oral methotrexate for psoriasis’ Clinical And Experimental Dermatology 30 (3): 295-296 May 2005.

2006 Sauerland C, Engelking C, Wickham R, et al. ‘Vesicant extravasation part I: Mechanisms, pathogenesis, and nursing care to reduce risk’ Oncology Nursıng Forum 33 (6): 1134-1141 Nov 2006.

2006 Wickham R, Engelking C, Sauerland C, et al. ‘Vesicant extravasation part II: Evidence-based management and continuing controversies’ Oncology Nursıng Forum 33 (6): 1143-1150 Nov 2006.

2005 Jordan K, Grothe W, Schmoll HJ. ‘Extravasation of chemotherapeutic agents: Prevention and therapy ‘ Deutsche Medizinische Wochenschrift 130 (1-2): 33-37 JAN 7 2005.

Sözlü Sunular

2002 ‘Pulmonary metastasectomy for the soft tissue sarcoma and osteosarcoma patients’. Uzel B, Mandel M, Demir G, Tuzun H, Turna H, Sayin A, Dervisoglu S, Oner F. 18th UICC International Cancer Congress, Oslo-Norveç.

2002 ’Böbrek transplantasyonundan sonra gelişen anemi ve risk faktörleri.’ Seyahi N, Uzel B, Apaydin S, Altiparmak M, Sariyar M, Ataman R, Serdengeçti K, Erek E. 19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya-Türkiye.

2001 ‘Lenf nodu metastazı yapan ve morfolojisi değişen osteosarkom olgusu’. Uzel B. Turna H, Demir G, Tuzun H, Dervisoglu S, Oner F, Hiz M, Mandel M.XIV. Ulusal Kanser Kongresi, İstanbul-Türkiye.

2000 ‘Kötü prognozlu Akut myeloid lösemilerde IDA-FLAG tedavisi’. Uzel B, Ongoren S, Baslar Z, Soysal T, Ferhanoglu B, Aydın Y, Ulku B, Aktuglu G, Akman N. XXVIII. Ulusal Kanser Kongresi, İzmir-Türkiye.

2000 ‘Kronik miyeloproliferatif hastalıklarda tromboz ve hemoraji insidansı’ Uzel B, Ongoren S, Baslar Z, Soysal T, Ferhanoglu B, Aydin Y, Akman N, Ulku B, Aktuglu G. 2 . Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya-Türkiye.

Poster Sunuları

2003 ‘Correlation of her2/erbb-2, p53 and p-glycoprotein overexpression with survival in osteosarcoma patients’. B. Uzel, N. Mandel, S. Dervisoglu, U. Isik, G. Demir, M. Hiz, M. Unsal, S. Serdengecti. 39th ASCO Annual Meeting, Chicago-A.B.D.

2003 ‘Olgu sunumu: propiltiourasil kullanımı ile gelişen kolestatik hepatit’. Boysan ŞN, Tekgündüz E, Uzel B, Caneroğlu N, Kadıoğlu P, Açbay Ö, Gündoğdu S. 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Adana-Türkiye.

2003 ’Lenfositik hipofizitis (gebelik ile ilişkisiz 3 olgu sunumu)’. Tiryakioğlu Ö, Boysan ŞN, Uzel B, Gazioğlu N, Öz B, Kadıoğlu P, Açbay Ö, Gündoğdu S. 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Adana-Türkiye.

2003 ‘Apolipoprotein C-II eksikliği ve gebelik: olgu sunumu’. Uzel B, Boysan ŞN, Tiryakioğlu Ö, Ar C, Kadıoğlu P, Korugan Ü. 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Adana-Türkiye.

2002 ‘Karnitin palmitoyl transferaz II eksikliği nedeniyle oluşan rabdomyolize bağlı akut böbrek yetersizliği: olgu sunumu’. Uzel B, Altıparmak MR, Ataman R, Vladutiu G, Serdengeçti K, Erek E. 19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya-Türkiye.

2001 ‘Corynebacterium jeikeium sepsisi gelişen iki febril nötropenik vakanın sunumu’. Öngören Ş, Uzel B, Aygün G, Başlar Z, Öztürk R, Aktuğlu . 4.Febril Nötropeni Simpozyumu, Antalya-Türkiye.

2000 ’Intra-tekal metotreksat sonrası gelişen serebellar sendrom’. Öngören Ş, Uzel B, Necioğlu D, Forta H, Ferhanoğlu B. XXVIII. Ulusal Kanser Kongresi, İzmir-Türkiye.

2000 ‘ Kötü prognozlu AML olgularında mitoksantron, orta doz sitozin arabinozid, etoposid (EMA) tedavisi’. Öngören Ş, Aytekin, Yıldırım B, Uzel B, Başlar Z, Soysal T, Ferhanoglu B, Aydın Y, Ülkü B, Aktuğlu G, Akman N. XXVIII. Ulusal Kanser Kongresi, İzmir-Türkiye.(0.26)

2000 ‘Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) tanısında konvansiyonel yöntemler (Ham, sukroz lizis testi) ile jel testi ve flow sitometri yöntemlerinin karşılaştırılması’. Demircioğlu M, Öngören Ş, Uzel B, Karadoğan İ, Akı H, Tüzüner N, Ündar L, Ferhanoğlu B. XXVIII. Ulusal Kanser Kongresi, İzmir-Türkiye.

1999 ‘Restriktif kardiyomiyopati, dekstrokardi, patent foramen ovalesi olan genç bir hasta’. Uzel B, Çurgunlu A, Tunçkale A, Karter Y, Aran S, Yaldıran A, Öztürk E. I.Ulusal İç Hastalıları Kongresi Antalya-Türkiye.

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s