Tip 1 Diyabet Gelişimi ve Enterovirüsler

Tip 1 diyabetin gelişiminde genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi ve çevresel faktörlerin etki ettiği düşünülmektedir. Son dönemlerde çocukluk çağı tip 1 diyabetinde hızlı bir artış dikkati çekmektedir. Bu artış Avrupada 1989-2003 yılları arasında %3.9 olarak bulunmuştur.

Tip 1 diyabet tanısındaki artış, coğrafya ve mevsimle değişiklik gösterdiği tesbit edilmiş ve bu artış enterovirüslere bağlı salgılardan sonra belirginleştiği gözlenmiştir.

Enterovirüslerle tip 1 diyabet arasındaki olası ilişki ilk olarak Gamble ve arkadaşları tarafından 1969’da öne sürülmüştür.

Bu çalışma, moleküler olarak tanı konulmuş enterovirüs enfeksiyonu ile tip 1 diyabet arasındaki ilişki araştırlmıştır. Çalışma diğer çalışmaların sistematik olarak gözden geçirilmesi ve metaanalizini içermektedir.

Çalışmaya 24 araştırma ve 2 özet dahil edilmiştir. Meta-analiz enterovirüs enfeksiyonu ve tip 1 diyabet ilişkili oto-immunite arasında belirgin ilişkinin olduğunu (oddların oranı 3.7)göstermiştir. Ayrıca klinik tip 1 diyabet ile ilişki daha belirgindir (OR= 9.8).

Wing-Chi G Yeung, et al. “Enterovirus infection and type 1 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis of observational molecular studies”. BMJ 2011; 2011; 342:d35.

Reklam

Tip 1 Diyabet Gelişimi ve Enterovirüsler için yorumlar kapalı

Filed under Şeker Hastalığı (Diyabet)

Yorumlar kapatıldı.