Subklinik Hipotiroidi ve Kardiyovasküler Hastalıklar

Subklinik hipotiroidi ile kardiyovasküler hastalıklar arasında çelişkili sonuçlar yayınlanmıştır. Bu çalışma ise 1950 ile 2010 yılları arasında yapılmış prospektif (ileriye dönük) tiroid fonksiyonu ve koroner arter hastalığı olayları, koroner arere hastalığına bağlı mortalite (ölüm) ve tüm mortaliteyi araştıran yazılar derlenmiştir.

55287 katılımcı çalışmalarda değerlendirilmiştir.

Tiroidin normal fonksiyonu (ötiroidi) TSH= 0.5 ile 4..49 arasında ve tiroksin seviyesinin normal olması

Subklinik hipotiroidi TS= 4.5 ile 19.9 arasında ve tiroksin seviyesinin normal olması olarak belirlenmiştir.

55 287 erişkinden, 3450’sinde subklinik hipotiroidizm (6.2%) ve 51 837’inde ötiroidizm vardır.

Koroner Arter Hastalığı Olayları (hazard oranı)

TSH =4.5 ile 6.9 mIU/L için 1 (yani fark yok)

TSH = 7.0 ile 9.9 mIU/L için 1.17

TSH =10 ile 19.9 mIU/L için 1.89

Özellikle TSH 10mIU/L üzerinde koroner arter hastalığı ve buna bağlı ölüm riski artmaktadır.

Nicolas Rodondi, et al. “Subclinical Hypothyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality” JAMA. 2010;304(12):1365-1374. doi:10.1001/jama.2010.1361

Reklam

Subklinik Hipotiroidi ve Kardiyovasküler Hastalıklar için yorumlar kapalı

Filed under Tiroid Hastalıkları

Yorumlar kapatıldı.