Kanser Riskinin Azaltılması (BRCA1 veya BRCA2 Mutasyon Taşıyıcılarında)

Meme kanseri 8 kadından bir tanesinde görülmektedir. Yumurtalık kanseri sıklığı ise daha azdır. Ancak, BRCA1 veya BRCA2 mutasyonları olanlarda, heme meme kanseri riski, hem de yumurtalık (over) kanseri riski oldukça artmaktadır. Ailesinde bu tür kanserler sık görülüyorsa, sözkonusu mutasyonların araştırılması gerekmektedir.

Fakat bu mutasyonlar, sağlıklı bireyde bulunduğu zaman ne yapılmalıdır? Bugünkü konumuz, BRCA1 veya BRCA2 taşıyıcılarında, herhangi bir hastalık olmaksızın, ihtiyaten yapılan mastektomi (meme dokusunun tamamen çıkarılması) ve salfingo-ooferektomi (tiplerle birlikte yumurtalıkların alınması) yapılması ile kanser gelişme riskinin ne kadar azalacağı araştırılmıştır.

1974-2008 yılları arasında BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu olan 2482 kadın çalışmaya alınmıştır. Mastektomi yapılan 247 kadının hiçbirisinde meme kanseri görülmezken, olmayan 1372 kadının 98’sinde meme kanseri gelişmiştir.

Öncesinde meme kanseri tanısı konulan hastalarda, salfingo-ooferktomi ile yumurtalık kanseri gelişme riski %6’dan %1’e gerilemiştir.

Öncesinde meme kanseri tansı olamayan hastalarda ise yumurtalık kanseri gelişme riski, operasyonla %6’dan%2’ye azalmıştır.

Salfingo-ooferektomi yapılan bireylerde tüm nedenlere bağlı ölüm riski %10’dan %3’e azalmıştır.

BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu olanlarda, profilaktik mastektomi ve salfingo-ooferektomi risk azaltılmasında etkindir.

Susan M. Domchek, MD; Tara M. Friebel, MPH; Christian F. Singer, MD, MPH; D. Gareth Evans, MD; Henry T. Lynch, MD; Claudine Isaacs, MD; Judy E. Garber, MD, MPH; Susan L. Neuhausen, PhD; Ellen Matloff, MS; Rosalind Eeles, PhD; Gabriella Pichert, MD; Laura Van t’veer, PhD; Nadine Tung, MD; Jeffrey N. Weitzel, MD; Fergus J. Couch, PhD; Wendy S. Rubinstein, MD, PhD; Patricia A. Ganz, MD; Mary B. Daly, MD, PhD; Olufunmilayo I. Olopade, MD; Gail Tomlinson, MD, PhD; Joellen Schildkraut, PhD; Joanne L. Blum, MD, PhD; Timothy R. Rebbeck, “ Association of Risk-Reducing Surgery in BRCA1 or BRCA2 Mutation Carriers With Cancer Risk and Mortality “ JAMA. 2010;304(9):967-975. doi:10.1001/jama.2010.1237

Reklam

Kanser Riskinin Azaltılması (BRCA1 veya BRCA2 Mutasyon Taşıyıcılarında) için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Yorumlar kapatıldı.