Metastatik Melanom Tedavisinde Yeni Bir İlaç

Melanom, güneşe veya solaryum gibi ultraviyole saçan ışınlara fazla maruz kalınmasıyla artan bir deri kanseri türüdür. Özellikle açık tenlilerde bu risk artmaktadır. Tedavide, erken tanı son derece önemlidir. Metastatik (başka organlara sirayet etmiş) hastalıkta ne yazık ki etkili ilaç sayısı son derece kısıtlıdır; bu ilaçlarla da %10-20 oranında cevap alınabilmektedir.

Mitojen-aktive protein (MAP) kinaz yolundaki mutasyon lar araştırıldığında, melanomların %40-60’ında, diğer kanserlerin de %7-8’inde serine-threonine protein kinazı B-RAF kodlayan gende aktive edici mutasyon bulunmaktadır.

PLX4032 etken maddeli ilaç, V600E mutasyonu ile BRFA’ın kuvvetli bir inhibitörüdür. Bugün bahsedeceğimiz çalışmada, bu ilacın etkinliği değerlendirilmiştir. 49’u melanom olmak üzere 55 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın devamında ise 32 metatstik melanom hastasına daha bu ilaç uygulanmıştır. 42 hastada kısmi yanıt, 3 hastatda tam yanıt elde edilmiştir.

Sonuç

Yeni geliştirilen bu ilaç, melanom tedavisinde etkin gibi görünmektedir, ancak daha fazla çalışma yapılması gereklidir.

Önemli olan, melanom riskini azaltmak için, güneşe çıkacağımız zaman koruyucu kullanmak, mümkünsede ultraviyole ışınlarına fazla maruz kalmamaktır. Gelecekte ülkemizde solaryum nedeniyle oluşabilecek sıkıntılar ise bilinmemektedir.

Keith T. Flaherty, M.D., Igor Puzanov, M.D., Kevin B. Kim, M.D., Antoni Ribas, M.D., Grant A. McArthur, M.B., B.S., Ph.D., Jeffrey A. Sosman, M.D., Peter J. O’Dwyer, M.D., Richard J. Lee, M.D., Ph.D., Joseph F. Grippo, Ph.D., Keith Nolop, M.D., and Paul B. Chapman, M.D. Inhibition of Mutated, Activated BRAF in Metastatic Melanoma

N Engl J Med 2010; 363:809-81

Reklam

Metastatik Melanom Tedavisinde Yeni Bir İlaç için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Yorumlar kapatıldı.