Atriyal Fibrilasyonu Olanlarda Kan Sulandırıcı İlaçlar ve Kanama

Atriyal fibrilasyon (AF), kalbin ritmik olarak kasılmama durumudur. Sürekli şekilde düzenli olmayan kalp atışları, kanın durağan olmasına-pıhtı oluşmasına yatkınlık sağlamaktadır. Bu nedenle, atriyal fibrilasyonu olan hastalarda, pıhtılaşmayı azaltıcı (anti-koagülan) kanamayı tıkaç oluşturarak durdurmayı sağlayan trombositleri engelleyici (anti-agregan) ilaçlar kullanılması gerekmektedir. Ancak bu ilaçlar da kanama riskini arttırmaktadır.

Bu çalışmada 1997-2006 yılları arasında AF nedeniyle hastaneye yatmış hastaların, hastaneden çıkış tedavileri araştırılmıştır.

AF nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların %70’ne, warfarin (kumadin), aspirin veya klopidogrel reçete edilmiştir.

Kanama Riski

Warfarin, aspirin ve klopidogrel kullananlarda %15.7 hasta yılı için

Klopidogrel ve warfarin kullananlarda %13.9 hasta yılı için olarak bulunmuştur.

Sadece Warfarin Kullananlara Göre Kanama Riski (Hazard Oranı)

Aspirin için 0.93

Klopidogrel 1.06

Aspirin+Klopidogrel 1.66

Warfarin+aspirin 1.83

Warfarin+klopidogrel 3.08

Warfarin+aspirin+clopidogrel 3.70

Sonuç

AF tedavisinde kulalnılan ilaçların sayısı arttıkça kanama riski de artmaktadır. Ancak bu sonuç, bu ilaçları kullanmayalım anlamını taşımamaktadır; her tedavide olduğu gibi yarar-zarar hesabı iyi yapılmalıdır.

Risk of Bleeding With Single, Dual, or Triple Therapy With Warfarin, Aspirin, and Clopidogrel in Patients With Atrial Fibrillation

Morten L. Hansen, MD, PhD; Rikke Sørensen, MD; Mette T. Clausen, MSc Pharm; Marie Louise Fog-Petersen, MSc Pharm; Jakob Raunsø, MD; Niels Gadsbøll, MD, DMSc; Gunnar H. Gislason, MD, PhD; Fredrik Folke, MD; Søren S. Andersen, MD; Tina K. Schramm, MD; Steen Z. Abildstrøm, MD, PhD; Henrik E. Poulsen, MD, DMSc; Lars Køber, MD, DMSc; Christian Torp-Pedersen, MD, DMSc

Arch Intern Med. 2010;170(16):1433-1441. doi:10.1001/archinternmed.2010.271

Reklam

Atriyal Fibrilasyonu Olanlarda Kan Sulandırıcı İlaçlar ve Kanama için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Yorumlar kapatıldı.