Eğitim Şart

Eğitimin diğer önemlerinin yanında, eğitim ile ekonomik büyüme ve sağlık arasındaki ilişki barizdir. Bu çalışma, daha önce yapılan çalışmaların sistematik olarak , alınan eğitim ve bunun kadınların eğitimine katkısı ve çocuk ölümlerinde son 40 yıldaki azalmayı araştırmaktadır.

Bu çalışmaya 915 konsensus ve ulusu temsil eden anketler alınmış ve yaş/cinsiyete göre ortalama eğitim yılı kestirimi yapılmıştır. İlk farklılık modelinde, çocuk ölümleriyle kadının aldığı eğitim ilişkisi, kişi başına gelir ve HIV seroprevelansı kontrollü olarak araştırılmıştır.

Sonuçlar

Küresel olarak eğitim yılı erkeklerde 4.7 yıldan 8.3 yıla çıkmıştır.

Kadınlarda 3.5 yıldan 7.1 yıla çıkmıştır

Gelişmekte olan ülkelerdeki doğuganlık dönemindeki (15-44yaş) okulda geçen yıl 2.2’den 7.2’ye yükselmiştir.

2009 yılı itibariyle 87 ülkede kadınlar, erkeklere nazaran daha yüksek eğitim almaktadır.

1970-2009 yılları arasında, 5 yaşından küçük çocuklarda 8.2 milyon daha az ölüm gözlenmiş ve bunların %51’i kadınların eğitiminde artışa bağlı olduğu düşünülmektedir.

Dr Emmanuela Gakidou, Krycia Cowling, Prof Rafael Lozano, Prof Christopher JL Murray.Increased educational attainment and its effect on child mortality in 175 countries between 1970 and 2009: a systematic analysis. The Lancet, Volume 376, Issue 9745, Pages 959 – 974

Reklam

Eğitim Şart için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Yorumlar kapatıldı.