Tag Archives: hekim

Çamlık Hastanesinde (Bakırköy) Hastalarımı Kabul Etmekteyim

Reklam

Çamlık Hastanesinde (Bakırköy) Hastalarımı Kabul Etmekteyim için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Bu Dönemlerde Hekim Olmak

Esasında yeni sistemle, eski sistem arasında etik açıdan herhangi bir değişim yok. Etik kodları düzgün çalışmayan insanlar, yeni düzenin boşluklarını kullanırken; bizim gibi etik kodları düzgün hekimler de hastalarına eskiden olduğu gibi ilgi ve şefkatle bakmaya devam ediyor.

Yeni Sistem

Yeni sistemin halkımız için getirisinin büyük olduğu aşikar: hatırlayın, bundan 10 yıl önce İstanbul’da SSK’lı hastaların gidebileceği ve bu hastaların ilaçlarını alabilecekleri yerler sınırlıydı. Bu noktada atılacak herhangi bir adım, bir öncesinden kötü olamazdı da.

Okumaya devam et

Bu Dönemlerde Hekim Olmak için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Hekime Şiddete Hayır

Çağımız internet, yani bilgi çağı; her türlü bilgiye ulaşmak kolay artık. İnternet öncesindeki dönemlerde bilgiye ulaşmak son derece zordu ve bu bilgiler özellikle saklanarak bundan fayda sağlanıyordu. Ancak tıbbi bilgiler hiçbir zaman gizli saklı kalmamıştır. Fakat bu bilgileri özümsemek ve ustalaşmak zaman alan bir süreçtir. Bu süreç içinde, binlerce bilginin harmanlanması, ağırlıklarının duruma göre değişmesine göre karar verilmesi, olasılıkların hesaplanması, aynı zamanda hasta ve yakını ile empati kurulması vardır. Okumaya devam et

Hekime Şiddete Hayır için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları

Branşa Göre Malpraktis

Peace justice

Image via Wikipedia

Üretilen her şeyde, verilen her hizmette hata payı bulunmaktadır, hiçbirşey kusursuz değildir. Tıbbi hizmetlerde zaman zaman aksamlar olmakta, bazen de aksama olduğu düşünülerek hasta veya hasta yakınları tarafından, tıbbi hizmet verenler için malpraktis davaları açılmaktadır. Ancak A.B.D.’de bu malpraktis davaları bir sektör haline gelmiş ve bunun neticesinde artan sigorta maliyetleri nedeniyle tıbbi hizmetlerin ücretleri astronomik olmuştur. Malpraktisin bu kadar yoğun kullanımı, hekimlerin verdiği hizmette, inisiyatif almak yerine ilk önce dava açılmasını nasıl önlerimi düşünmelerine neden olmaktadır ve bu da hizmetin kalitesini azaltmaktadır. Okumaya devam et

Branşa Göre Malpraktis için yorumlar kapalı

Filed under Genel

İntern’lükten Hekimliğe Geçiş – Zor Şartlar ve Depresyon

 

Bugünkü yazımız biz doktorlarla ilgili. Geriye baktığımda ne çetrefilli yollardan geçtiğimi(zi), ne sıkıntılar yaşadığımı(zı) görüyorum. Doktorluk hiçbir memlekette kolay değil; mesleği öğrenmek, karar almak, kararları uygulamak, ve verilen kararların arkasında durmak ve tüm bunları insan gibi son derece değerli bir varlık için ve onun üstünde almak. Her insanı aileden biri gibi görmek, ancak herkese de eşit mesafede durmak. Tüm bunları düşündüğünüzde, bizlerin üzerindeki baskının ne kadar yüksek olduğu aşikar.

 

Gelelim Konumuza

 

Tıp fakültesinin son sınıf (6.sınıf) öğrencileri, kliniklerde stajyer doktor (intern) olarak çalışırlar. Bu dönem, mesleğe atılan ilk adımdır ve öğrenciliğin bittiği dönemdir. Bu dönemde yeni doktorlar uzun çalışma saatleri, uykusuz geçen süre fazlalığı, otonomi kaybı ve aşırı duygusal durumlarla karşılaşır (ayrıca Türkiye’de tıpta uzmanlık sınavı da ayrıca bir stres kaynağıdır). Tüm bunlar gözönüne alındığında deprsif semptomların normal halkta %4 olması, halbuki internlerde %7 ile %49 arasında olması şaşırtıcı değildir.

 

Bugünkü çalışmamız, depresyonu arttıracak yaşam stresi olan internlerde genetic serotonin transporter protein geni polimorfizmin (5-HTTLPR) katkısı araştırılmıştır. Çalışma prospektif yapılmış ve 749 intern katılmıştır. PHQ-9 depresyon skoru internlük sırasında 2.4 puan artmış ve ortalama 6.4 olmuştur. Depresif semptomları arttıran durumlar ise:

 

  • Kadın cinsiyet
  • Birleşik Devletlerde tıp eğitimi almak
  • Zor erken aile çevresi
  • Major depresyon hikayesi olmak
  • Düşük başlangıç depresif semptom skoru
  • Yüksek nörotisizm
  • Artmış çalışma saatleri
  • Tıbbi hata algısı
  • Stresli yaşam şartları
  • Transkibe edilen 5-HTTLPR allelinde en az bir kopya az olması

 

Srijan Sen, MD, PhD; Henry R. Kranzler, MD; John H. Krystal, MD; Heather Speller, MD; Grace Chan, PhD; Joel Gelernter, MD; Constance Guille, MD “A Prospective Cohort Study Investigating Factors Associated With Depression During Medical Internship”Arch Gen Psychiatry. 2010;67(6):557-565. 

 

 

İntern’lükten Hekimliğe Geçiş – Zor Şartlar ve Depresyon için yorumlar kapalı

Filed under Depresyon, Akıl ve Ruh