Branşa Göre Malpraktis

Peace justice

Image via Wikipedia

Üretilen her şeyde, verilen her hizmette hata payı bulunmaktadır, hiçbirşey kusursuz değildir. Tıbbi hizmetlerde zaman zaman aksamlar olmakta, bazen de aksama olduğu düşünülerek hasta veya hasta yakınları tarafından, tıbbi hizmet verenler için malpraktis davaları açılmaktadır. Ancak A.B.D.’de bu malpraktis davaları bir sektör haline gelmiş ve bunun neticesinde artan sigorta maliyetleri nedeniyle tıbbi hizmetlerin ücretleri astronomik olmuştur. Malpraktisin bu kadar yoğun kullanımı, hekimlerin verdiği hizmette, inisiyatif almak yerine ilk önce dava açılmasını nasıl önlerimi düşünmelerine neden olmaktadır ve bu da hizmetin kalitesini azaltmaktadır.

Ülkemizde malpraktis yasası mevcuttur, ancak insanlarımız malpraktisi kullanmakla birlikte, şiddeti de kullanmaktadır. Gelelim A.B.D. yapılan bu çalışma. Çalışma 1991-2005 yılları arasındaki malpraktis verilerinin analizidir.

Sonuçlar

Her yıl hekimlerin %7.4’üne malpraktis davası açılmaktadır. Bu açılan davaların %1.6’sında davacıya ödeme yapılmaktadır.

Branşlara göre açılan malpraktis davaları

Beyin-sinir cerrahisi %19.1

Göğüs-Kalp Damar cerrahisi %18.9

Genel cerrahi %15.3

Aile hekimliği %5.2

Çocuk Sağlığı %3.1

Psikiatri %2.6

65 yaşına gelen hekimlerin, eğer yüksek riskli branştalarsa  %99, eğer düşük riskteyseler %75’i malpraktis davası tadacak, ancak bunların çoğu para cezasıyla sonuçlanmayacaktır.

Anupam B. Jena, et al. “Malpractice Risk According to Physician Specialty”. N Engl J Med 2011; 365:629-636

Reklam

Branşa Göre Malpraktis için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Yorumlar kapatıldı.