Metabolik Sendrom, Beyin MR ve İdrak

Metabolik sendrom, son derede önem verdiğim ve toplum sağlığını muazzam boyutta etkileyen bir durum. Eğer aşağıdakilerden 3 tanesi bir bireyde varsa, o bireyin metabolik sendromu olduğu söylenebilir ve bu birey tip 2 diyabet, koroner arter hastalığı, kalp krizi veya felç geçirme için risk altındadır.

• Bel ölçüsünün erkeklerde 102 cm’nin, kadınlarda 88 cm ‘nin üzerinde olması

• Yüksek tansiyon

• Şeker yüksekliği (açlık kan şekerinin 100mg/dL yüksek olması)

• Artmış trigliserid seviyesi

• Azalmış HDL (iyi) kolesterol seviyesi

Bugün bahsedeceğimiz çalışma ise, daha önce felç geçirmemiş ve bunaması olamayan ve rastgele seçilmiş 819 hastada yapılmış. Bu bireylerin fizik muayeneleri,kan tetkikleri yapılmış ve beyim MR’ı çekilmiştir. Bu bireylerin %28’inde metabolik sendrom tanısı konulmuştur.

Erkek ve yüksek hs-crp düzeyleri olanlarda, nedeni bilinmeyen hafıza kayıpları ve bilişsel fonksiyonlarda azalma gözlenmiş ve bu durum metabolik sendroma bağlanmıştır.

Margherita Cavalieri, et al. “Metabolic Syndrome, Brain Magnetic Resonance Imaging, and Cognition”. Diabetes Care December 2010 vol. 33 no. 12 2489-2495

Reklam

Metabolik Sendrom, Beyin MR ve İdrak için yorumlar kapalı

Filed under Depresyon, Akıl ve Ruh, Genel, Şeker Hastalığı (Diyabet)

Yorumlar kapatıldı.