Tag Archives: akciğer

Bazen Kilolu Olmak da İşe Yarar

Body mass index. Graphics is made language ind...

Vücut Kitle İndeksi(Photo credit: Wikipedia)

Obezitenin yarattığı sağlık sıkıntılarının, ana konularımdan birisi olduğunu biliyorsunuz. Neden toplumda obezite sıklığının azaltılması gerektiğini size bilimsel verilerle açıklıyorum. Umarım inanmaktan çok bilmenin daha verimli olduğunu sizlere gösterebilmişimdir.

 

Bu bağlamda, tabi ki obeziteye ve obezlere karşı bir husumetim yok; verilerin ve çalışmaların olayı her zaman daha iyi anlattığını biliyorum. Bugün size bahsedeceğim çalışma ise kilo fazlalığının iyi bir etkisini gösteren bir çalışma…

Okumaya devam et

Reklam

Bazen Kilolu Olmak da İşe Yarar için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları, Kanser, Şeker Hastalığı (Diyabet)

Er Ryan Kurtuldu, Peki Sigara İçenler Ne Zaman Kurtulacak

Clinical Lung Cancer

Clinical Lung Cancer (Photo credit: Wikipedia)

“Er Ryan’ı Kurtarmak” isimli filmi izleyenler, açılış sahnesini hatırlar; son derece korkutucu, tüyler ürpetici ve oldukça gerçek Normandiya Çıkarmasıdır bu. Kurşunlar vızıldar, sağda solda insanlar ölür. Hastalarımın aile hikayelerini sorguladığım zaman, bu sahne gözümün önünde canlanır hep; mutlaka aileden birisi sigara nedeniyle akciğer kanseri ile vurulmuştur. Sigara ve diğer tütün ürünleri ile ilgili zaman zaman konuşuyoruz. Genel intibam, bu konunın ilginizi çok fazla çekmediği yönünde. Ne var ki bu durumun da bir nebze, gerçeklerin korkutucu olmasından kaynaklandığını da düşünüyorum. “Miş” gibi davranmanın çok zararlı olduğunu, gerçekler acıtsa da, onlarla yüzleşmenin olgun ve medeni bir davranış olduğunu hatırlatarak konumuza girelim. Okumaya devam et

Er Ryan Kurtuldu, Peki Sigara İçenler Ne Zaman Kurtulacak için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları, Kanser

Pipo ve Puronun Akciğer Fonksiyonları Üzerine Etkileri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer ve havayollarının hastalığıdır. ABD’de en sık ölüm nedenlerinden dördüncüsüdür, ancak yakın bir zamanda üçüncü olan inmenin yerini alacaktır. KOAH’lı hastalarda öksürük ve nefes darlığı vardır. Sigara ve KOAH ilişkisi çok belirgin olmakla birlikte, pH değeri asit olan pipo ve puro genellikle doğrudan akciğerlere solunmadığından, bunların KOAH’la ilişkisi iyi bilinmemekteydi. Ancak pipo ve puro kullanımı, sigara da olduğu gibi ağız ve gırtlak kanseri ilişkisi iyi bilinen gerçeklerdir.

Bu çalışmada, pipo ve puronun akciğer fonksiyonlarına etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya katılanların geçmiş ve şu andaki sigara kullanım özellikleri hakkkında detaylı sorgulama yapılmıştır. Bireylere aynı zamanda solunum fonksiyon testi (SFT) yapılmıştır. SFT ile zorlu nefesin 1. saniyesindeki (FEV1= forced expiratory volume) hacim ölçülerek KOAH tanısı konulmaktadır.

Çalışmaya katılanların %9’u pipo, %11’i puro, %52’si sigara içtiklerini bildirmişlerdir. Hem pipo, hem puro içenlerin akciğer fonksiyonları hiç içmeyenlere göre iki kat kötü ölçülmüştür.

Pipo ve puro içilmesi obstrüktif akciğer hastalığı ile ilişkilidir.

J. Rodriguez, R. Jiang, W.C. Johnson, B.A. MacKenzie, L.J. Smith, and R.G. Barr. “The Association of Pipe and Cigar Use With Cotinine Levels, Lung Function, and Airflow Obstruction. A Cross-sectional Study”. Annals of Internal Medicine (volume 152, p. 201-210).

Pipo ve Puronun Akciğer Fonksiyonları Üzerine Etkileri için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları