Pipo ve Puronun Akciğer Fonksiyonları Üzerine Etkileri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer ve havayollarının hastalığıdır. ABD’de en sık ölüm nedenlerinden dördüncüsüdür, ancak yakın bir zamanda üçüncü olan inmenin yerini alacaktır. KOAH’lı hastalarda öksürük ve nefes darlığı vardır. Sigara ve KOAH ilişkisi çok belirgin olmakla birlikte, pH değeri asit olan pipo ve puro genellikle doğrudan akciğerlere solunmadığından, bunların KOAH’la ilişkisi iyi bilinmemekteydi. Ancak pipo ve puro kullanımı, sigara da olduğu gibi ağız ve gırtlak kanseri ilişkisi iyi bilinen gerçeklerdir.

Bu çalışmada, pipo ve puronun akciğer fonksiyonlarına etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya katılanların geçmiş ve şu andaki sigara kullanım özellikleri hakkkında detaylı sorgulama yapılmıştır. Bireylere aynı zamanda solunum fonksiyon testi (SFT) yapılmıştır. SFT ile zorlu nefesin 1. saniyesindeki (FEV1= forced expiratory volume) hacim ölçülerek KOAH tanısı konulmaktadır.

Çalışmaya katılanların %9’u pipo, %11’i puro, %52’si sigara içtiklerini bildirmişlerdir. Hem pipo, hem puro içenlerin akciğer fonksiyonları hiç içmeyenlere göre iki kat kötü ölçülmüştür.

Pipo ve puro içilmesi obstrüktif akciğer hastalığı ile ilişkilidir.

J. Rodriguez, R. Jiang, W.C. Johnson, B.A. MacKenzie, L.J. Smith, and R.G. Barr. “The Association of Pipe and Cigar Use With Cotinine Levels, Lung Function, and Airflow Obstruction. A Cross-sectional Study”. Annals of Internal Medicine (volume 152, p. 201-210).

Reklam

Pipo ve Puronun Akciğer Fonksiyonları Üzerine Etkileri için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları

Yorumlar kapatıldı.