Tag Archives: prostat kanseri

Selenyum Prostat Kanseri Olanlarda Ölüm Riskini Arttırıyor

SELENYUMVitamin ve mineral takviyesi ülkemizde oldukça merak edilen bir konu ve satılan ürünler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca izinli olduğu için, ürünün içeriği, insanlar üzerine etkileri ve ürünün nasıl yapıldığı hakkında çoğu zaman bilgimizin olmaması sıkıntılı bir durum yaratmaktadır.

Bugün bahsedeceğim çalışmada metastazsız prostat kanseri olan 4459 erkek araştırılmıştır. Ortanca 8,9 yıl takip edilen bu hastaların %23’ü prostat kanserinden, %27’si kalp damar hastalığı yüzünden kaybedilmiştir.

Selenyum kullanan (vitamin içinde de bulunabilmektedir) hastalarda prostat kanserine bağlı ölüm 2,6 kat artmaktadır. Bu olasılık günde 140 μg’dan fazla kullanlarda daha belirgindir.

Bir başka araştırma ise selenyum içeren ve ABD’de satılan bir multivitamin ile ilgili. 2008 yılında bir chiropractor hastalarında artmış sindirim sistemi yakınmaları ve saç dökülmesi gözlemlemiş; bu hastalara önermiş olduğu vitamin/mineral kompleksi dozunu iki kata çıkması üzerine, hastalardaki şikayetlerin daha da arttığını gözlemlemesi üzerine araştırma başlatılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda 201 hastada, kanlarında olması gereken miktarının çok üzerinde Selenyum tesbit edilmiş olup, bu durumun vitamin/mineral kompleksinin üretimi esnasında aşırı selenyum konulmasının neden olduğu anlaşılmıştır (üretici hatası).

Selenyuma bağlı zehirlenmelerde gözlenen bulgular ise aşağıdadır:

  • Bulantı
  • Kusma
  • Tırnaklarda renk değişikliği/ kolay kırılma
  • Saç dökülmesi
  • Yorgunluk
  • Huzursuzluk
  • Kötü nefes kokusu ( çoğunlukla sarımsak kokusu gibi tarif edilmektedir)

Sonuç

Prostat kanseri olanlar selenyum kullanmamalı, ayrıca eğer vitamin alıyorlarsa içinde selenyum olmayanı tercih etmelidirler.

Stacey A. Kenfield, et al. “Selenium Supplementation and Prostate Cancer Mortality”. JNCI J Natl Cancer Inst (2015) 107 (1): dju360

doi: 10.1093/jnci/dju360

Jennifer K. MacFarquhar; Danielle L. Broussard; Paul Melstrom; Richard Hutchinson; Amy Wolkin; Colleen Martin; Raymond F. Burk; John R. Dunn; Alice L. Green; Roberta Hammond; William Schaffner; Timothy F. Jones . “Acute Selenium Toxicity Associated With a Dietary Supplement “. Arch Intern Med. 2010;170(3):256-261.

Reklam

Selenyum Prostat Kanseri Olanlarda Ölüm Riskini Arttırıyor için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Kolesterol ve Kanser

Kolesterol yüksekliğinin kalp damar sistemine etkilerini gayet iyi biliyoruz, ancak kolesterol düzeyi ile kanser arasındaki ilişki iyi bilinmemektedir. Okumaya devam et

Kolesterol ve Kanser için yorumlar kapalı

Filed under Kanser, Kolesterol

KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR VE PROSTAT KANSERİ

 

Günaydın, bugün erkekleri ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim.

 

Prostat Kanseri Genel Bilgiler:

 

   •     Prostat kanseri, erkeklerde hayatı tehdit eden en sık kanser türüdür.

 

   •     30 ve 40 yaş arasındaki erkeklerin %29’unda, 60 ve 70 yaş arasındaki erkeklerin %64’ünde küçük boyutlu prostat kanseri vardır.

 

   •     6 erkekden 1’i tüm yaşamı boyunca prostat kanseri olmaktadır. Prostat kanserine yakalanan 35 kişiden birisi kaybedilmektedir.

 

   •     Yaş, aile hikayesi, diyet, yaşam tarzı prostat kanseri gelişmesi açısından risk faktörleridir.

 

Kolesterol Düşürücü Statin Grubu İlaçlar:

 

Statin grubu ilaçlar, kolesterol düşürmede etkil olan ilaçlardır. Bu ilaçlar çok sık kullanılmakta ve kalp hastalığı ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskini azaltmaktadır.

 

Statinler aynı zamanda çeşitli hücrelerin çoğalmasını engellemektedir. Bazı çalışmalarda, statin kullananlarda kanser gelişme riskinin, kullanmayanlara göre daha az olduğu tesbit edilmiştir.

 

Çalışma

 

Prostat kanseri nedeniyle radyoterapi alan hastalarda statin grubu ilaçların etkisi araştırılmıştır. 1988-2006 yılları arasında prostat adenokarsinomu tanısı ile tedavi edici radyoterapi alan 691 hasta retrospektif (geriye dönük) incelenmiş. Bu hastaların 189’u(%27) statin kullanmaktaydı.

 

Sonuç

 

Statin kullananlarda hastalığın tekrar etmesi olasılığı daha az (biyokimyasal başarısızlık, kurtarıcı androjen deprivasyonu) ve nüks olmadan yaşam şansı daha yüksek bulunmuştur.

 

Ruchika Gutt, Nathan Tonlaar, Rangesh Kunnavakkam, Theodore Karrison, Ralph R. Weichselbaum, and Stanley L. Liauw”Statin Use and Risk of Prostate Cancer Recurrence in Men Treated With Radiation Therapy”. J Clin Oncol 28:2653-2659

 

KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR VE PROSTAT KANSERİ için yorumlar kapalı

Filed under Kanser, Kolesterol

Dutasterid’in Prostat Kanseri Riskine Etkisi

5 alfa-redüktaz inhibitörleri testesteronun dihidrotestesterona dönüşümüne engellemektedir ve selim prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi=BPH) tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ilaçlar prostat kanser gelişme riskini de azaltabilir.

Bu çalışma GlaxoSmithKline isimli ilaç firması tarafından 4 yıllık, çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü ve paralel gruplu olarak planlanmıştır.

Çalışmaya 50-75 yaşları arasında, prostat-spesifik antijen (PSA) düzeyi 2.5 – 10.0 ng/mL ve prostat biopsisi negatif bulanan erkekler alınmıştır. Bu kişilere 2 ve 4. yıllarda biopsi tekrarı yapılmıştır.

Ve Sonuçlar

Dutasteride grubunda 3305 hastanın 659’unda
Plasebo grubunda 3424 hastanın 858’inde prostat kanseri tesbit edilmiştir. Yan etki olarak dutaserid grubunda kalp yetersizliği (30 erkeğe, 16 erkek) daha fazla bulunmuştur.

Dutasterid, plaseboya göre prostat kanseri gelişme riskini azaltmıştır

Gerald L. Andriole, M.D., David G. Bostwick, M.D., Otis W. Brawley, M.D., Leonard G. Gomella, M.D., Michael Marberger, M.D., Francesco Montorsi, M.D., Curtis A. Pettaway, M.D., Teuvo L. Tammela, M.D., Claudio Teloken, M.D., Ph.D., Donald J. Tindall, Ph.D., Matthew C. Somerville, M.S., Timothy H. Wilson, M.S., Ivy L. Fowler, B.S.N., Roger S. Rittmaster “Effect of Dutasteride on the Risk of Prostate Cancer” NEJM Volume 362:1192-1202

Dutasterid’in Prostat Kanseri Riskine Etkisi için yorumlar kapalı

Filed under Kanser