Tag Archives: koruma

Serum D Vitamin ve Parkinson Hastalığı Riski

D Vitamini iskelet sistemi ve kalsiyum metabolizmasında önemli rolü vardır. D vitamini yetersizliğinde, kanser, kalp-damar hastalıkları ve tip 2 diyabet hastalığı riski artmaktadır. Yakın zamanlarda yapılan çalışmalar ışığında D vitamini yetersizliği ile Parkinson hastalığı arasında bir ilişkinin olabileceği Okumaya devam et

Yorum bırakın

Filed under Vitamin ve Mineraller

Aspirin (Atar)Damar Tıkanıklığından Korur Mu?

Araştırmacılar bu sorunun cevabını bulmak için 50-75 yaş arasında 28.980 kişiyi taramış *, bunlardan 3350 kişide damar sertliği (ateroskleroz) riskinin yüksek olabileceğini, yaptıkları ölçümlerle kestirmişlerdir.

Bu çift kör** çalışmada, söz konusu riskli grubun bir kısmına 100mg aspirin, diğerine de plasebo (etkin olmayan ilaç) verilmiştir. Sonuçta aspirin alan grupla, almayan (plasebo verilen) grup arasında kalp krizi, felç gibi damara tıkanıklığının neden olduğu hastalık gelişme riskinin değişmemiş olduğu bulunmuştur.

*F. Gerald R. Fowkes, FRCPE; Jacqueline F. Price, MD; Marlene C. W. Stewart, PhD; Isabella Butcher, PhD; Gillian C. Leng, MD; Alistair C. H. Pell, MD; Peter A. G. Sandercock, DM; Keith A. A. Fox, FRCP; Gordon D. O. Lowe, DSc; Gordon D. Murray, PhD. “Aspirin for Prevention of Cardiovascular Events in a General Population Screened for a Low Ankle Brachial Index-A Randomized Controlled Trial”. JAMA. 2010;303(9):841-848.

**Çift kör çalışma, çalışmanın yansız olarak değerlendirilebilmesi için yapılır. Bu çalışma dizaynında hem araştırıcılar (doktorlar), hem de hastalar etkin ilaç alıp almadıklarını bilmezler. Araştırmanın sonunda kimin etkin ilaç alıp, kimin almadığı açıklanır. İlaç etkinse plasebodan üstün olması beklenir.

Yorum bırakın

Filed under Genel

Dutasterid’in Prostat Kanseri Riskine Etkisi

5 alfa-redüktaz inhibitörleri testesteronun dihidrotestesterona dönüşümüne engellemektedir ve selim prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi=BPH) tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ilaçlar prostat kanser gelişme riskini de azaltabilir.

Bu çalışma GlaxoSmithKline isimli ilaç firması tarafından 4 yıllık, çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü ve paralel gruplu olarak planlanmıştır.

Çalışmaya 50-75 yaşları arasında, prostat-spesifik antijen (PSA) düzeyi 2.5 – 10.0 ng/mL ve prostat biopsisi negatif bulanan erkekler alınmıştır. Bu kişilere 2 ve 4. yıllarda biopsi tekrarı yapılmıştır.

Ve Sonuçlar

Dutasteride grubunda 3305 hastanın 659’unda
Plasebo grubunda 3424 hastanın 858’inde prostat kanseri tesbit edilmiştir. Yan etki olarak dutaserid grubunda kalp yetersizliği (30 erkeğe, 16 erkek) daha fazla bulunmuştur.

Dutasterid, plaseboya göre prostat kanseri gelişme riskini azaltmıştır

Gerald L. Andriole, M.D., David G. Bostwick, M.D., Otis W. Brawley, M.D., Leonard G. Gomella, M.D., Michael Marberger, M.D., Francesco Montorsi, M.D., Curtis A. Pettaway, M.D., Teuvo L. Tammela, M.D., Claudio Teloken, M.D., Ph.D., Donald J. Tindall, Ph.D., Matthew C. Somerville, M.S., Timothy H. Wilson, M.S., Ivy L. Fowler, B.S.N., Roger S. Rittmaster “Effect of Dutasteride on the Risk of Prostate Cancer” NEJM Volume 362:1192-1202

Yorum bırakın

Filed under Kanser