Göz Etrafındaki Yağ Birikintileri (Xanthelasmata)

Xanthelasmata palpebrarum, göz kapağının üstünde veya altında bulunana keskin sınırları olan, sarımsı düz plaktır. Xanthelasmata içinde yağ içeren makrofajlardan oluşmaktadır.

http://www.dochandal.com/wp-content/uploads/2011/01/Xanthelasmata.jpg

Arkus senilis, gözde bulunan yağ parçacıklarından oluşan bir halkadır.

 

http://keepyourhearthealthy.files.wordpress.com/2010/05/arcus-senilus.jpg

Her ne kadar xanthelasmata ve arkus korneae kolesterol esterlerin oluşsa da, xanthelasmata ve arkus korneaesı olan insanların yarısının kan yağları normaldir. Ancak yine de bu tip kolesterol depozitleri olan insanlarda kalp damar hastalıkları riskinin artmış olduğunu düşündüren çalışmalar vardır.

Bugün bahsedeceğim çalışma, Kopenhag’da yapılmış ve 12.745 kişi katılmıştır (Copenhagen City Heart Study). Katılımcıların %4.4’ünde başlangıçta xanthelasmata varken %24.8’sinde arkus korneae varolduğu tesbit edilmiştir. Çalışma 1976-2009 yılları arasında yapılmıştır.

Sonuçlar

33 yıllık takipte, katılımcıların 1872’sinde kalp krizi, 3699’unda iskemik kalp hastalığı, 1498’inde iskemik inme, 1815’inde iksemik serebrovasküler hastalık gelişmiş ve 8507’si vefat etmiştir.

Xanthelasmata’sı olanlarla olmayanlar karşılaştırıldığında :

Kalp krizi riski 1.48

İskemik kalp hastalığı riski 1.39

Ciddi damar sertliği riski 1.69

Ölüm riski 1.14 kat arttığı gözlenmiştir.

Arkus korneaesı olanlarda belirgin risk artışı bulunamamıştır.

Sonuç olarak, eğer xanthelasmatanız varsa, kalp damar sistemi hastalığı riskiniz artmıştır, diğer risk faktörlerinizi azaltmak için maksimum gayreti göstermeniz uygun olacaktır.

Mette Christoffersen, et al. “Xanthelasmata, arcus corneae, and ischaemic vascular disease and death in general population: prospective cohort study” BMJ 201

Reklam

Göz Etrafındaki Yağ Birikintileri (Xanthelasmata) için yorumlar kapalı

Filed under Kolesterol

Yorumlar kapatıldı.