Televizyon ve Sağlık

Braun HF 1, Germany, 1959

Image via Wikipedia

Uzun süre televizyon (TV) seyredilmesi endüstrileşmiş toplumlarda sık ve yaygındır. Hoş, RTÜK’ün yaptığı bir araştırmada ilköğretim çağındaki öğrencilerin boş zaman etkinliklerinin dağılımına bakıldığında “kitap okumak” % 64.9 ile birinci sırayı, “televizyon seyretmek” % 64.6 ile ikinci sırayı aldığı bildirilmiştir. Ancak evinde hiç kitap bulunmayanların toplumun %20’sini oluşturduğu düşünüldüğünde, rakamların yanıltıcı olabileceğini düşündürmektedir.

Konumuza geri dönecek olursak, şimdi bahsedeceğim çalışma 1970 ile 2011 yılları arasında yapılmış çalışmaların tekrar değerlendirmesiyle yapılmış ve TV ile tip 2 diyabet, ölümcül veya ölümcül olmayan kalp-damar hastalığı ve tüm nedenlere bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.

Sonuçlar

Eğer günde 2 saat TV seyredilirse:

Tip 2 diyabet riski 1.2 (%95 GA, 1.14-1.27)

Ölümcül veya ölümcül olmayan kalp-damar hastalığı riski 1.15 (%95 GA, 1.06-1.23)

Tüm nedenlere bağlı ölüm riski 1.13 (%95 GA, 1.07-1.18) kat artmaktadır.

Eğer günde 2 saat TV seyredilirse, 100.000 kişi’de

fazladan 176 kişide diyabet gelişmekte,

fazladan 38 kişi ölümcül kalp-damar hastalığı yaşamakta

fazladan 104 kişi ölmektedir.

Bu ilişkiler lineer olmakta ve günde 3 saatten fazla TV izlemekte de artmaktadır.

Anders Grøntved, Frank B. Hu. “Television Viewing and Risk of Type 2 Diabetes, Cardiovascular Disease, and All-Cause Mortality”. JAMA. 2011;305(23):2448-2455. doi: 10.1001/jama.2011.812

http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/DosyaIndir.aspx?icerik_id=0ea5ca91-8f6a-4ced-b572-c6ba501198a0

Reklam

Televizyon ve Sağlık için yorumlar kapalı

Filed under Genel, Şeker Hastalığı (Diyabet)

Yorumlar kapatıldı.