Sigara ve Bunama

Bunamanın en sık sebeplerinden birisi olan Alzheimer hastalığı ile sigara arasında ilişki bu çalışmaya kadar iyi bilinmemekteydi.

 

Alzheimer hastalığı ile ilgili şikayetlerin çıkmasından çok önce hastalığın başladığı ve sessiz kaldığı bilinmektedir. Dolayısıyla hastalığı başlatan etkeni tesbit etmek için, hastalığın kendisini gösterdiği yaşlılık yıllarına değil, orta yaşdaki dönemleri araştırmak gerekmektedir.

 

Bu çalışmada ise orta yaş ta sigara tüketimi ile, bunamanın (demans) tüm sebepleri, alzheimer hastalığı, ve vasküler (damarsal) demams arasındaki ilişki araştırılmıştır.

 

1978-1985 yılları arasında yapılan çalışmaya 21.123 kiş katılmış ve 1994-2008 yılları arasında demans , Alzheimer hastalığı ve vasküler demans tanıları konulmuştur.

 

Sonuçlar

 

23 yıl  takip süresinde, toplam 5367 hastaya demans tanısı konulmuştur. Bunların 1136’sı alzheimer,  416’sı vasküler demansdır. Günde 2 paket veya fazla sigara içenlerde bunama riski 2 kat artmış bulunmuştur.

 

Minna Rusanen, MD; Miia Kivipelto, MD, PhD; Charles P. Quesenberry Jr, PhD; Jufen Zhou, MS; Rachel A. Whitmer, PhD “Heavy Smoking in Midlife and Long-term Risk of Alzheimer Disease and Vascular Dementia”. Arch Intern Med. Published online October 25, 2010. doi:10.1001/archinternmed.2010.393

Reklam

Sigara ve Bunama için yorumlar kapalı

Filed under Depresyon, Akıl ve Ruh

Yorumlar kapatıldı.