Kırmızı veya İşlenmiş Et

Et tüketimi ile koroner arter hastalığı, inme ve diyabet arasında tutarlı olmayan bir ilişki mevcuttur. Kırmızı etle, işlenmiş et arasında da bu etkiler arasında fark olabilir.

Bu çalışmada kırmızı (işlenmemiş), işlenmiş ve toplam et tüketimş ile koroner arter hastalığı, inme ve şeker hastalığı gelişimi araştırılmıştır. Çalışma daha önce yapılan çalışmaların sistemli olarak gözden geçirilmesi ve meta analizini içermektedir.

Alınan 20 çalışmaya 1.218.380 birey katılmıştır. Günde 100 gram kırmızı et tüketimi ile koroner arter hastalığı veya diyabet arasında bir ilişki bulunmamıştır.

İlginç olarak işlenmiş et tüketimi, koroner arter hastalığı riskini%42, diyabet riskini %19 arttırmaktadır . İlişki toplam et tüketimi ile orta derecede olmaktadır. Kırmız et veya işlenmiş etle inme arasında ilişki bulunmamıştır.

Sonuç

İşlenmiş eti hayatımızın dışında tutmak, sağlığımız açısından gereklidir.

Red and Processed Meat Consumption and Risk of Incident Coronary Heart Disease, Stroke, and Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis
Renata Micha, Sarah K. Wallace, and Dariush Mozaffarian
Circulation. 2010;121:2271-2283

Reklam

Kırmızı veya İşlenmiş Et için yorumlar kapalı

Filed under Hipertansiyon, Kolesterol, Şeker Hastalığı (Diyabet)

Yorumlar kapatıldı.