İnme Riskinde Yaşam Tarzı Faktörleri

Head CT showing deep intracerebral hemorrhage ...

Image via Wikipedia

Bugün bahsedeceğim konuyu mutlaka biliyorsunuzdur, muhtemelen tanıdığınız birisnde bu durum gelişmiştir: İnme, tüm dünyada en önemli ölüm sebeplerinden bir tanesidir. İnme, iki şekilde oluşmaktadır: ilki beyine giden damarlarda tıkanma ile oluşmakta (iskemik inme), ikincisi ise beyindeki damarlardan kanama nedeniyle oluşmaktadır (hemorajik inme). Her iki durum ise, insan hayatını tehdit etmekte, tam iyileşme güç olabilmektedir. İnme riskini arttıran durumlar şöyledir

•Atrial fibrilasyon (kalpte ritm bozukluğu)

•Diyabet

•Ailede inme öyküsü

•Kalp hastalığı

•Yüksek kolesterol

•Artan yaş

Bugün bahsedeceğim çalışma Finlandiya’da yapılmış ve 25-74 yaşları arasında başlangıçta koroner arter hastalığı veya inmesi olmayan 36.686 birey çalışmaya alınmıştır. Çalışma ileriye dönük olarak yapılmıştır. Çalışmanın amacı inme için yukarıda bahsedilen risk faktörleri dışındaki riskleri değerlendirmekdir.

Sonuçlar

Ortalama 13.7 yıl takipte 1478 bireyde inme gelişmiştir. Bunların 1167’si iskemik, 311’i hemorajik inmedir. Katılımcılar

1. sigara bağımlılığı (içmiş/içmekte olana karşılık- hiç içmemiş),

2. vücut kitle indeksi (25’den büyük, yani kilo fazlası olan’a karşı 25’den küçük, yani normal kiloda olanlar),

3. fiziksel aktivite (düşüğe karşılık orta veya fazla),

4. sebze tüketimi (haftada 2’ye karşılık 3) ve

5. alkol tüketimi hiç veya haftada erkekte 210g-kadında 140 g’dan fazlaya karşılıkhaftada erkekte 1-209g, kadında 1-139g) gibi sağlıklı yaşam şekilleri açısından incelenmiştir ve bu beş maddeden var (1 puan) veya yok (0 puan) almışlardır.

Toplam inme riski , puan yükseldikçe azalmaktadır (2 puan için 0.67, 3 puan için 0.60, 4 puan için 0.50, ve 5 puan için 0.30)

Yurong Zhang, MD, PhD; Jaakko Tuomilehto, MD, PhD; Pekka Jousilahti, MD, PhD; Yujie Wang, MSc; Riitta Antikainen, MD, PhD; Gang Hu, MD, PhD. “Lifestyle Factors on the Risks of Ischemic and Hemorrhagic Stroke”. Arch Intern Med. Published online September 12, 2011. doi:10.1001/archinternmed.2011.443

Reklam

İnme Riskinde Yaşam Tarzı Faktörleri için yorumlar kapalı

Filed under Hipertansiyon

Yorumlar kapatıldı.