Kalsiyum (D vitamini ile veya D Vitaminsiz) Takviyesi ve Kalp Damar Olayları

Kalsiyum ve Dvitamini ile birlikte kalsiyum oldukça yaygın bir oranda kullanılıyır. Hatta ülkemizde insanlar, nezle grip olduklarında dahi efervesan (suda eriyen) kalsiyum kullanmaktalar. Bu çalışma kadınlarda yapılan Women’s Health Initiative Calcium/Vitamin D Supplementation Study (WHI CaD Study) verisi kullanılarak yapılmıştır.

Çalışma 7 yıl sürmüş ve randomize olarak plasebo kontrollüne karşılık kalsiyum ve D vitamini desteği (1g kalsiyum ve 400 IU vitamin D) menapozda olan 36. 282 kadına verilmiştir.

Kalp-damar sistemine ait olaylar (kardiyovasküler olay):

Kalp krizi (myokard infarktüsü

Kalbi besleyen damarın açılması ( koroner revaskülarizasyon)

Kalbi besleyen dammar hastalığından ölüm

İnme olarak belirlenmiş ve bu olaylarla ilişki araştırılmıştır.

Sonuçlar

Kalsiyum ve D vitamini alanlarda kalp krizi risk (relative risk 1.21)

İnme riski 1.20

Birleşik kalp krizi ve inme riski 1.16 kat artmaktadır.

Sonuç olarak, masum gibi görünün kalsiyum ve D vitamini,n bile bazı sakıncaları olduğu akılda tutulmalı ve gelişigüzel ilaç alınmamalıdır.

Mark J Bolland, ve ark. ”Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular events: reanalysis of the Women’s Health Initiative limited access dataset and meta-analysis”. BMJ 2011; 342:d2040.

Reklam

Kalsiyum (D vitamini ile veya D Vitaminsiz) Takviyesi ve Kalp Damar Olayları için yorumlar kapalı

Filed under Vitamin ve Mineraller

Yorumlar kapatıldı.