Zatüre Sonrası Kontrol Filmi Çekilmeli Mi?

This is an x-ray image of a chest. Both sides ...

Image via Wikipedia

Toplumdan kazanılmış zatüre (pnömoni) sık gördüğüm bir hastalıktır. ABD’de yılda her 1000 insana karşı 12 atak görülmektedir. Bu zatüre ataklarına bazen kanser neden olabilmektedir. Bu tip durumlarda (postobstrüktif pnömoni), zatüre tedavi edildikten sonra çekilen akciğer filmlerinde, daha önce zatüre alanı nedeniyle görülemeyen, kansere ait kitle görünebilmektedir.

Bu çalışma 2000-2002 yılları arasında Kanada’da yapılmıştır ve akciğer filmiyle teyit edilmiş zatüre hastaları değerlendirilmiştir. 90.gün ,1. yıl ve 5. yılda yeni akciğer kanseri gelişimi araştırılmıştır.

Sonuçlar

Toplam 3398 hasta çalışmaya alınmıştır. Bu hastaların %59’u 50 yaş veya üzerinde , %17’si ise sigara bağımlısı olarak bulunmuştur.

Yeni Kanser Tanısı

90. günde hastaların %1.1’inde

1. yılda hastaların %1.7’sinde

5. yıl hastaların %2.3’ünde konulmuştur. Akciğer kanseri riski 50 yaş üzerinde, erkeklerde ve sigara bağımlılarında artmış bulunmuştur.

Sonuç

50 yaş üstünde zatüre geçirildiyse veya sigara bağımlılığı varsa, tedavi sonrasında kontrol filmi çekmek faydalı olabilir.

Karen L. Tang, et al. “Incidence, Correlates, and Chest Radiographic Yield of New Lung Cancer Diagnosis in 3398 Patients With Pneumonia”. Arch Intern Med. Published online April 25, 2011. doi:10.1001/archinternmed.2011.155

Reklam

Zatüre Sonrası Kontrol Filmi Çekilmeli Mi? için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları

Yorumlar kapatıldı.