B Vitamini, Omega 3 ve Kalp Damar Hastalıkları

Daha önce yapılan gözleme dayalı çalışmalarda B vitaminin(folat ve B6 vitamin) ve omega 3 çoklu doymamış yağ asitlerinin diyetle birlikte alınmasının artmasıyla veya kan düzeylerinindeki yükseklikle kalp damar hastalıkları arasında ters ilişki ( B vitamini arttıkça, kalp krizi-inme gibi kalp-damar hastalıklarında azalma, veya tam tersi) bulunmuştur.

Plazma homosistein düzeyinde orta düzeyde bir artış ise ne yazık ki, korener arter hastalığı (kalbi besleyen atardamarlar, tıkandığında kalp krizine neden olmaktadır) ve inme riskini arttırmaktadır. Diyetle alınan folik asit ve B12 vitamini plazma homosistein düzeyini %25-30 azalttığı bilinmektedir.

Düz mantıkla düşünürsek kalp-damar hastalığı riski homosistein düzeyi artınca artıyorsa ve folat ve B12 vitamini homosistein düzeyin düşürüyorsa; o zaman bu bu vitaminleri alırsak, hastalık riskimizde azalmaz mı?

Evet insan sağlığının ve tıbbın diğer bilimlerden farkı bu; ne yazık ki her zaman düz mantık işlememektedir… Genel olarak insanımızın da hatası buradan kaynaklanmaktadır. Gelelim konumuza:

Yapılan geniş çaplı araştırmalarda B vitamin takviyesinin kalp-damar hastalığı üzerine etkisinin olmadığı gözlenmiştir.

Omega 3 yağ asitleri ise (ana olarak eicosapentanoic asid ve docosahexaenoic asid), kan basıncını, trigliserid düzeyini, tromboz ve iltihap markırlarını azalttığı ve anti-aritmik (kalp ritminde bozulmayı engelleyici) olduğu bilinmektedir.

Fransada yapılan bu çalışma (Supplémentation en Folates et Omega-3 (SU.FOL.OM3)) çift kör, randomize, plasebo kontrollü , faktöryel olarak yapılmıştır. Çalışmanın sorduğu soru, iskemik kalp hastalığı veya inme hikayesi olan hastalar B vitamini veya omega 3 yağ asitleri takviyesi verilirse bir daha önemli kalp damar sistemi hadisesi geçirme olasılıkları azalabilir mi?

Çalışmaya 2501 hasta katılmıştır.

Sonuçlar

B vitamin alan grupta homosistein %19 azalmıştır, ancak bu durum önemli damarsal hadiseleri azaltmamıştır. Omega 3 alan grubun kanında omega 3 yağ asidi miktarı %37 artmış, ancak yine de önemli damarsal hadiseler azalmamıştır.

Pilar Galan, et al. “Effects of B vitamins and omega 3 fatty acids on cardiovascular diseases: a randomised placebo controlled trial.” BMJ 2010; 341:c6273 doi: 10.1136/bmj.c6273

Reklam

B Vitamini, Omega 3 ve Kalp Damar Hastalıkları için yorumlar kapalı

Filed under Genel, Vitamin ve Mineraller

Yorumlar kapatıldı.