Bisfosfonatlar ve Meme Kanseri

Bisfosfonatlar osteoporozun (kemik yoğunluğunu kaybı, kemik erimesi) tedavisinde ve kansere bağlı iskelette gelişen metastazının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır. Klasik etki mekanizmaları kemikten kalsiyum ve diğer minerallerin salınımını azaltarak gösterirler (osteoklastları inhibe ederek). Azot içeren bisfosfonatlar (alendronate, riserdonate, pamidronate, ibandronate, zoledronate) protein prenilasyonunu da engeller. Bu şekilde kanser hücre büyümesi ve metastaz engellenir.

Bugün bahsedeceğim çalışmada bisfosfonatların meme kanserini engelleyip engellemdiği araştırılmıştır. Menopozda olan 4039 hastada bisfofonat kullanımı değerlendirilmiştir.

Sonuçlar

Bir yıldan fazla bisfosfonat kullana kadınlarda meme kanserinde %28 izafi azalmtesbit edilmiştir (OR:0.61). Bu ilişki yaş, meyve ve sebze tüketimi, spor, aile hikayesi (meme kanseri için), kalsiyum suplementasyonu, vücut kitle indeksi, hormon replasman tedavisi, gebelik sayısı, süt verilen ay sayısı, ilk gebelikteki yaş için ayarlandığında da belirgindir. Meme kanseri riski, bisfofonat kullanımı daha fazla da olsa değişmemektedir. Bisfosfonat kullananlarda gelişen meme kanserleri çoğunlukla östrojen reseptörü pozitif ve az sıklıkta da kötü differansiye olmaktadır ( östrojen reseptör varlığı ve iyi differansiyasyon, tümörün nispeten daha az saldırgan olduğunu göstermektedir.

Gad Rennert, Mila Pinchev, and Hedy S. Rennert  “Use of Bisphosphonates and Risk of Postmenopausal Breast Cancer “ JCO Aug 2010: 3577–3581.

Reklam

Bisfosfonatlar ve Meme Kanseri için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Yorumlar kapatıldı.