Köpekbalığı Kıkırdağı – Yeni Kanıtlar

Zaman zaman hem konuyu merak ediyorsunuz, hem de benim bu konuda ne düşündüğümü öğrenmek istiyorsunuz… Bu nedenle, daha önce de belirttiğim gibi konuya şöyle başlamak istiyorum: alternatif tıbba karşı değilim-ama alternatif olmak istatistiklere alternatif olmak değildir.

Gelelim konumuza, tümör gelişiminde, tümöre beslenme sağlayacak yeni damar gelişimi kilit noktadır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarada yeni damar oluşumunu önleyici ilaçların tedavide etkili olduğu gösterilmiştir. AE-941 (Neovastat) standartize, suda çözünen köpekbalığı kıkırdağıdır. Bu maddenin yeni damar gelişimini önleme ve metastazı önlemede etkili olabileceği konusunda bazı kanıtlar vardır. Fare çalışmalarında, bu maddenin cisplatin etken maddeli kemoterapi ilacı ile daha az yanetkiyle, benzer etkisi olduğu gözlenmiştir.

Çalışma

Randomize, çift-kör, plasebo kontrollü bir çalışmadır. Kemoradyoterapi yapılan evre III küçük hücreli akciğer kanseri hastaları çalışmaya alınmıştır.

Sonuç

Plasebo (etkin olmayan ilaç) ile karşılaştırıldığında, AE-941 sağkalım ve diğer sonnoktalarda anlamlı fark gözlenmemiştir.

Bu çalışmada köpekbalığı kıkırdağı ekstresinin (AE-941) kemoradyoterapiye eklenmesinin bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

Charles Lu, J. Jack Lee, Ritsuko Komaki, Roy S. Herbst, Lei Feng, William K. Evans, Hak Choy, Pierre Desjardins, Benjamin T. Esparaz, Mylene T. Truong, Scott Saxman, Joseph Kelaghan, Archie Bleyer, Michael J. Fisch “Chemoradiotherapy With or Without AE-941 in Stage III Non–Small Cell Lung Cancer: A Randomized Phase III Trial” J Natl Cancer Inst 2010;102:1–7

Reklam

Köpekbalığı Kıkırdağı – Yeni Kanıtlar için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları, Kanser

Yorumlar kapatıldı.