Tag Archives: pankreas kanseri

Pankreas Kanserinde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

Diğer yazılarımdan da bildiğiniz gibi tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı değilim, ancak insan gibi değerli bir varlığa herhangi bir tedavi önerilecekse, bu önerinin bilimsel kanıtlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Bence, tamamlayıcı ve alternatif tıp da dahil olmak üzere, hiçbir tedavi yöntemine ayrıcalık tanınmaması gerekir. Ayrıca, bir konu hakkındaki genel kanı, doğruluğun kanıtı değildir. Yani, doğru farzettiklerimizin de bilimsel olarak kanıtlanması, geçerlilik açısından gereklidir.

Gelelim konumuza;1906 yılında John Beard isimli bir İskoç embriyolog pankreatik proteolitik enzim tedavisini önermiştir. 1981’de, Nicholas Gonzalez proteolitik enzim tedavisini araştırmaya başlamış ve 12 yıl sonra, 1993’de, Birleşik Devletlerde Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) çalışmalarını kendilerine takdim etmesi için çağırmışlardır. Beard, ameliyat olamayacak düzeyde ileri pankreas kanseri olan 11 hastada birinci yılda %81, ikinci yılda %45 sağkalım bildirmiştir. Bu şaşırtıcı sonuçlar nedeniyle 1998 yılında NCI, deney kolunda proteolitik enzim rejimi (ek olarak diyet, beslenme takviyesi ve detoksifikasyon işlemleri) olan ve karşısında gemsitabin içeren kemoterapi ile bir araştırma planlamıştır.

55 hastanın 23’üne gemsitabin içeren kemoterapi, 32’sine enzim tedavisi uygulanmıştır.

Başlangıçta hastaların özellikleri arasında fark bulunmamıştır. Ancak (ortanca) sağkalıma bakıldığında gemsitabin alan grup, enzim tedavisi uygulanan göre yaklaşık 3 kat daha uzun yaşamışlardır.

Yani, kemoterapi alternatif tedaviye göre daha üstün bir sağkalım sağlamıştır.

John A. Chabot, Wei-Yann Tsai, Robert L. Fine, Chunxia Chen, Carolyn K. Kumah, Karen A. Antman, Victor R. Grann “Pancreatic Proteolytic Enzyme Therapy Compared With Gemcitabine-Based Chemotherapy for the Treatment of Pancreatic Cancer “. Journal of Clinical Oncology, Vol 28, No 12 (April 20), 2010: pp. 2058-2063

Yorum bırakın

Filed under Kanser

Helikobakter Pylori- Kan grubu ve Pankreas Kanseri

Bildiklerimiz

Daha önce yapılan çalışmalarda, 0 kan grubuna kıyasla, A, B ve AB kan grubuna sahip bireylerde pankreas kanseri riskinin artmış olduğu gözlenmiştir. Helikobakter pilori isimli bakterinin midede yerleşmesi de artmış pankreas kanseri riski ile ilişkilidir.

Çalışma Dizaynı

Kan grubu, H.Pilori kan testi ve H. Pilorinin bulaştırıcı proteini olan CagA varlığı toplum temelli vaka kontrol çalışması ile araştırılmıştır.

Katkı

Pankreas kanseri riski, H.pilori kan testi pozitif olan A, B veya AB kan gruplu bireylerde artmış olduğu tesbit edilmiştir; ancak 0 kan grubu olanlarda bu ilişki gözlenmemiştir. Artmış risk, en fazla CagA negatiflerdedir.

Etki

A ve B kan grubu ile pankreas kanseri arasındaki ilişki bilinmekteydi; ancak bu çalışma bu ilişkisi de CagA virülans proteini varlığının da etkili olduğu gösterilmiştir.

Çalışmanın Değerini Kısıtlayan Durumlar

Potansiyel olarak çalışmaya alınabilecek, pankreas kanseri olanların ancak yarısından azıyla ciddi hastalık veya ölüm nedeniyle görüşülebilmiştir. Dolayısıyla, sonuçlar iyi sağkalımı olan veya daha az saldırgan hastalığı olan bireyler tarafına eğilim yaratabilir.

Harvey A. Risch, Herbert Yu, Lingeng Lu, Mark S. Kidd “ABO Blood Group, Helicobacter pylori Seropositivity, and Risk of Pancreatic Cancer: A Case–Control Study” JNCI Journal of the National Cancer Institute 2010 102(7):502-505; doi:10.1093/jnci/djq007

Yorum bırakın

Filed under Kanser, Mide