Tag Archives: helikobakter pylori

Mide Kanseri ve Ağrı Kesiciler

Mide kanseri azalmakla birlikte, en ık görülen kanserlerin dördüncüsü, kanser bağlı ölümlerin de ikinci sıradaki sebebidir.

Mide kanserinin neden geliştiği bilinmemekle birlikte, genetik faktörlerin, çevre etkilerinin etkilediği düşünülmektedir. Kronik inflamasyonun (uzun süreli iltihabi durumun) kanser gelişiminde etkili olabileceği çeşitli kanserlerde olduğu gibi, mide kanserinde de düşünülmektedir. Bunun en iyi örneklerinden birisi de midede olan helikobakter pylori enfeksiyonudur (http://bit.ly/9NtT57 ) H pylori eradikasyonu (yok edilmesi) mide kanseri riski azaltılmaktadır.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under Kanser, Mide

Helikobakter Pylori- Kan grubu ve Pankreas Kanseri

Bildiklerimiz

Daha önce yapılan çalışmalarda, 0 kan grubuna kıyasla, A, B ve AB kan grubuna sahip bireylerde pankreas kanseri riskinin artmış olduğu gözlenmiştir. Helikobakter pilori isimli bakterinin midede yerleşmesi de artmış pankreas kanseri riski ile ilişkilidir.

Çalışma Dizaynı

Kan grubu, H.Pilori kan testi ve H. Pilorinin bulaştırıcı proteini olan CagA varlığı toplum temelli vaka kontrol çalışması ile araştırılmıştır.

Katkı

Pankreas kanseri riski, H.pilori kan testi pozitif olan A, B veya AB kan gruplu bireylerde artmış olduğu tesbit edilmiştir; ancak 0 kan grubu olanlarda bu ilişki gözlenmemiştir. Artmış risk, en fazla CagA negatiflerdedir.

Etki

A ve B kan grubu ile pankreas kanseri arasındaki ilişki bilinmekteydi; ancak bu çalışma bu ilişkisi de CagA virülans proteini varlığının da etkili olduğu gösterilmiştir.

Çalışmanın Değerini Kısıtlayan Durumlar

Potansiyel olarak çalışmaya alınabilecek, pankreas kanseri olanların ancak yarısından azıyla ciddi hastalık veya ölüm nedeniyle görüşülebilmiştir. Dolayısıyla, sonuçlar iyi sağkalımı olan veya daha az saldırgan hastalığı olan bireyler tarafına eğilim yaratabilir.

Harvey A. Risch, Herbert Yu, Lingeng Lu, Mark S. Kidd “ABO Blood Group, Helicobacter pylori Seropositivity, and Risk of Pancreatic Cancer: A Case–Control Study” JNCI Journal of the National Cancer Institute 2010 102(7):502-505; doi:10.1093/jnci/djq007

Yorum bırakın

Filed under Kanser, Mide