Bir Test Kanseri Yakalar mı?

English: A positive fecal occult blood test.

English: A positive fecal occult blood test. (Photo credit: Wikipedia)

Kalın barsak kanseri, sık görülen bir kanser türü. Bu kanserin birkaç iyi özelliği var; kanserin iyi özelliği olur mu? Bazen olur:

 

Kalın barsak kanseri çoğunlukla 50 yaş üzerindeki insanları etkilemektedir. Bu kanser genellikle polip zemininde gelişmektedir. Kalın barsakta oluşan bu polipler şekil olarak derimizde oluşan et benlerine bezetilebilir. Ancak bu polipler zaman için dejenere olup kansere dönüşebilmektedir. İşte bu yüzden polipler yakalandığında, sorun kaynağında çözülmüş olmaktadır.

 

Kalın barsak kanseri taramasında birkaç yöntem kullanmaktayız. Bunların en ucuzu ve en eskisi, gaitada gizli kan testidir. BU yöntemde, büyük abdest örneğinde az miktarda da olsa kanın (aslında hemoblobinin) yakalanması esasına dayanmaktadır. Bu yöntemin polip yakalamakta etkinliği sınırlıdır, barsak kanserini yakalaması da her zaman mümkün olmamaktadır.

 

İkinci yöntem ise kolonoskopidir. Kolonoskopide, kalın barsağın içinin kamera eşliğinde değerlendirilmesidir. Bu yöntem poliplerin ve kanserin büyük bir kısmını yakalamaktadır.

 

Üçüncü yöntem kapsül endoskopisidir. Bu yöntem kapsül şeklinde yutulan kamera kayıtlarının değerlendirilmesini içerir.

 

Dördüncü yöntem, sanal kolonoskopidir. Bu yöntemde bilgisayarlı tomografi kullanılarak, kalın barsağın içinin değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

 

Beşinci yöntem, çift kontrast kolon grafisidir. Bu yöntem konvansiyonel radyolojik yöntemlerden birisidir, günümüzde azalan sıklıkta kullanılmaktadır.

 

Altıncı ve bugün çalışmasından bahsedeceğim yöntem ise fekal immünkimyasal testtir (Fecal immunochemical testing) (FIT). Bu yöntemde büyük abdest örneği inecelenmektedir. Çalışamda 50-75 arasında olan ve kolonoskopi tarama programına alınana bireylerden, kolonoskopi öncesi büyük abdest örneği vermeleri istenmişitr. Çalışmaya 1256 birey katılmıştır.

 

Sonuçlar

Katılımcıların %9’unda ilerlemiş neoplazi (kanser ve ileri adenom), %0,6’sında kolorektal kanser izlenmiştir. FIT50 (10μg Hb/g eşik değeri) alındığında, katılımcıların %10’unda pozitif sonuç alınmıştır, %37’sinde ileri neoplazi, %6’sında kalın barsak kanseri tesbit edilmiştir.

 

FIT50 negatif çıkanların ise %7’sinde ileri neoplazi saptanırken, %0,1’inde kalınbarsak kanseri tesbit edilmiştir.

 

FIT50’nin duyarlılığı ileri neoplazi için %38, kalınbarsak kanseri için %88 olarak tesbit edilmiştir.

 

Pozitif kestirim değeri %6

Negatif kestrim değeri ise yaklaşık %100’dür.

 

Sonuç

Bir sefer yapılan büyük abdest testi (FIT) ile kalınbarsak kanseri olan 10 hastanın 9’u , ileri neoplazisi olan 10 hastanın 4’ü tesbit edilebilmektedir.

 

de Wijkerslooth TR, et al. “Immunochemical fecal occult blood testing is equally sensitive for proximal and distal advanced neoplasia.” Am J Gastroenterol. 2012 Oct;107(10):1570-8. doi: 10.1038/ajg.2012.249. Epub 2012 Jul 31.

Reklam

Bir Test Kanseri Yakalar mı? için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Yorumlar kapatıldı.