Teflon Kalp Hastalığını Mı Tetikliyor?

English: for microwave ovens, popped state.

Patlamış mısır torbaları da PFOA içeriyor.

Perfluorooktanoik asit (PFOA), Teflon ve Gore_tex yapımında kullanılan kimyasal bileşiktir. PFOA çevrede sonsuza kadar kalabilmekteve Amerika’daki insanların %98’inin vücutlarında az da olsa tesbit edilmektedir. Bu madde hayvanlarda toksik ve karsinojeniktir (kanser oluşturma potansiyeli vardır). İnsanlarda ise kolesterol yüksekliği, ürik asit yüksekliğine neden olmaktadır.

 

Bugün sizlere bahsedeceğim çalışma ise, PFOA’nın kalp damar hastalığı üzerine etkilerini araştırmak için yapılmıştır.

 

Çalışmaya 1216 kişi alınmıştır. PFOA seviyelerine göre değerlendirildiğinde, en süt grupatki kişilerde:

• Kalp-damar hastalığı riski 2 kat

• Periferik arter hastalığı riski 1,8 kat artmış olduğu tesbit edilmiştir. Bu risk artışı yaş, cinsiyet, ırk, sigara kullanımı, şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol düzeyi, vücut kitle indeksinden bağımsızdır.

 

Sonuç

 

PFOA ile temasın azaltılması gereklidir.

 

 

Anoop Shankar, et al. “Perfluorooctanoic Acid and Cardiovascular Disease in US Adults”. Arch Intern Med. 2012;172(18):1-7. doi:10.1001/archinternmed.2012.339

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Perfluorooctanoic_acid

 

Reklam

Teflon Kalp Hastalığını Mı Tetikliyor? için yorumlar kapalı

Filed under Kolesterol

Yorumlar kapatıldı.