Aspirin Metastatik Kanseri Engelliyor

Aspirine Usines du Rhône : advertisement of 19...

Aspirine Usines du Rhône : advertisement of 1923 Français : Réclame pour l'aspirine Usines du Rhône en 1923 (Photo credit: Wikipedia)

Aspirin çağımızın en mucizevi ilaçlarından bir tanesi. Söğüt ağacından elde edilen bu ilaç Hipokrat tarafından bile kullanılmıştır. Steroid olmayan iltihap giderici (NSAID) ilaçlar grubuna dahil asetilsalisilik asit etken maddeli bu ilaç yılda 40,000 ton tüketilmektedir.

Ağrı kesici özelliği olan bu ilaç, aynı zamanda trombositlerin kümelenmesini de engellemektedir. Günlük aspirin kullanımının bazı (adeno)kanser insidansını azalttığı bildirilmektedir.

Bugün bahsedeceğim çalışmada günlük 75mg üzeri kullanılan aspirinin metastatik kanser riskine etkisi araştrılmıştır. Çalışmada 5 büyük araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Bu çalışmalarda aspirine karşı plasebonun damarsal olaylar üzerine etkilerini değerlendirmek hedeflenmiş ve bu grup içinde bazı bireylerin metastatik (başka bir organa sıçramış) kanser geliştiği gözlenmiştir.

Sonuçlar

17,285 katılımcının 987’sinde 6.5 yıl ortalama takipte kanser çıkmıştır.

Aspirin kullananlarda metastatik kanser gelişme riski (hazard oranı, HR) 0,64 azalmış bulunmuştur.

Bu azalma özellikle adenokarsinomların başlangıç anında metastatik olmaması ile ilişkili bulunmuştur (oddların oranı ratio 0.52),

Aspirin başlangıçta metastazı olmayan hastalarda, metastaz gelişme riskini de azaltmaktadır HR= 0,45. Bu durum özellikle kalınbarsak kanseri olanlarda belirgindir.

Aspirin kullanan ve metatastaz yapmamış adenokarison gelişenlerde, kanser bağlı ölüm riski azalmaktadır (HR=0,50).

Aspirin ölümcül adenokarsinom riskini azaltmakta, ancak diğer kanserler üzerin etkisi yoktur.

Aspirinin iyi etkileri yaş ve cinsiyetten bağımsızdır, ancak en çok sigara içenlerde en fazla yarar gözlenmiştir.

Aspirinin düşük doz ve yavaş salınımlı formlarıyla, daha yüksek dozları arasında fark bulunamamıştır.

Peter M Rothwell, et al. “Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis: a study of incident cancers during randomised controlled trials”. The Lancet, Volume 379, Issue 9826, Pages 1591 – 1601, 28 April 2012

Reklam

Aspirin Metastatik Kanseri Engelliyor için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Yorumlar kapatıldı.