Subklinik Hipertiroidi ve Koroner Kalp Hastalığı

Overview of the thyroid system (See Wikipedia:...

Overview of the thyroid system (See Wikipedia:Thyroid). To discuss image, please see Talk:Human body diagrams (Photo credit: Wikipedia)

Tiroid bezi, vücudun çalışma hızını, yani metabolizmayı ayarlayan tiroid hormonunu üretiyor. Tiroid bezinin fazla üretim yapmasına da hipertiroidi diyoruz. Bana tiroid rahatsızlığı ile başvuran hastaların önemli bir kısmını aslında tiroidi az çalışanlar (hipotiroidi) oluşturuyor, ama tiroid bezi fazla çalışan hastaların da sayısı azımsanmayacak miktarda olduğunu da hatırlatmamda fayda var.

Subklinik hipertiroidi ise,tiroid bezinin aşırı üretim yapma eğilimine beynin tiroide çalışma emri veren, bir nev’i arabalarda gaz görevini gören, TSH’yı (tiroid uyarıcı hormon) azaltması durumuna diyoruz. Buradaki net sonuç TSH düzeyi normalin altında, tiroid hormonları olan serbest T4 (tiroksin) ve serbest T3 (triiodotironin) seviyelerinin normal olmasıdır. Bu durum subklinik olsa da, gözlemsel çalışmalarda bu hastalarda artmış kalp hızı, sol ventrikül kitlesinde artış, karotis intima media kalınlığında artış (damar sertliğinin göstergesi), ve plazma fibrinojen seviyelerinde artış olduğu tesbit edilmiştir.

Bu çalışmada subklinik hipertiroidi ile kalp-damar hastalığı ve mortalite (ölüm riski) arasındaki bağ incelenmiştir. Çalışmada 524674 katılımcının verileri incelenmiştir.

Sonuçlar

52,674 katılımcının, 2188’inde (%4.2) subklinik hipertiroidi vardır.

Takipte, 8527 katılımcı vefat etmiştir.

Yaş ve cinsiyete göre ayarlandığında subklinik hipertiroidi

  • toplam ölüm riskini 1,24 kat
  • koroner kalp hastalığına bağlı ölüm riskini 1,29 kat
  • koroner arter hastalığı olaylarını 1,21 kat
  • atriyal fibrilasyon (kalpte ritim bozukluğu) 1,68 kat artmıştır

Bu risk TSH’nın 0.10 mIU/L’dan düşük olduğu durumlarda artmaktadır.

Eve Gidecek Sonuçlar

Eğer başka bir nedenle tiroid ilacı almıyor ve takipte TSH seviyeniz 0.1’in altında ve serbest T4 düzeyiniz normalse, tedavi için iç hastalıkları uzmanına veya endokrinoloji uzmanına başvurun.

Tinh-Hai Collet, et al. “Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality”. Arch Intern Med. Published online April 23, 2012. doi:10.1001/archinternmed.2012.402

Reklam

Subklinik Hipertiroidi ve Koroner Kalp Hastalığı için yorumlar kapalı

Filed under Tiroid Hastalıkları

Yorumlar kapatıldı.