Hamilelikte Oluşan Şeker Hastalığı (Gestasyonel Diyabette) Amerikan Diyabet Derneğinin (ADD)Yeni Tavsiyeleri

Hamilelik esnasında gelişen şeker hastalığı hem annenin, hem de bebeğin sağlığını tehdit etmektedir.
Bir önceki ADD önerisi, tüm gebelerin gestasyonel diyabet hastalığı açısından 24-26. haftalarda taranmasıydı. Bu yaklaşımın yarattığı iki sıkıntı vardı: birincisi, düşük riskli grup gereksiz olarak taranıyordu, ikincisi yüksek riskli grup ise geç taranıyordu.

Yeni öneri, eğer gebe diyabet açısından düşük riskli ise taranmasına gerek olmadığıdır.
Düşük diyabet riski demek için aşağıdakilerin hepsinin bir arada bulunması gerekmektedir:
• Yaş <25 yıl
• Gebelik öncesinde normal ağırlık
• Diyabet prevelansı düşük etnik kökene sahip olmak
• Birinci derece akrabasında diyabet olmaması
• Anormal glukoz toleransı (şeker yükleme testi) hikayesinin olmaması
• Daha önceki hamileliklerinde sorun yaşamamış olmak

Diğer yanda ise, eğer gebenin riski yüksekse, gebelik tanısı konulur konulmaz, en yakın sürede diyabet açısından taranması gerekmektedir. Yüksek risk kriterleri aşağıdadır:
• Ciddi obezite
• Gestasyonel diyabet hikayesi veya gebelik yaşına göre büyük olan bebek doğurmak
• Glikozüri (idrarda şeker çıkması)
• Polikistik over sendromu (PKOS) tanısı olanlar
• Tip 2 diyabet için güçlü aile hikayesi olanlar

Eğer gebede erken taramada problem tesbit edilmezse, gebenin her halükarda gestasyonel diyabet için 24-28 haftalar arasında taramaya girmesi gerekmektedir.

Reklam

Hamilelikte Oluşan Şeker Hastalığı (Gestasyonel Diyabette) Amerikan Diyabet Derneğinin (ADD)Yeni Tavsiyeleri için yorumlar kapalı

Filed under Şeker Hastalığı (Diyabet)

Yorumlar kapatıldı.