NAVIGATOR Çalışması

Normalde açlık kan şekeri düzeyinin 100mg/dL altında olması gerektiğini hatırlıyorsunuz. 75gram şeker ile yükleme testinde (OGTT= oral glukoz tolerans testi), 2. saat kan şekeri 140-199mg/dL arasında olmasına da bozulmuş glukoz toleransı denilmektedir. Bu gruptaki bireyler, geleceğin şeker hastaları olmaları dolayısıyla tedaviden muhtemelen en fazla yarar görecek olanlardır. Yani, bu bireylerde yapılacak tedavi sağlıklı-hastalıklı geçişine engel olacaktır. Bu konumdaki bireylere Amerikan Diyabet Derneği, hemen tahmin edeceğiniz gibi, sadece diyet/egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliği yapmalarını önermektedir. Bu bireylerde, metformin, akarboz veya rosiglitazon da kullanılabilir, ancak hiçbir tedavinin diyet/egzersizden daha üstün olduğu bu zamana kadar gösterilememiştir.

Bugün size bahsedeceğim çalışmanın adı NAVIGATOR (Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research). Bu çalışma, bozulmuş glukoz toleransı olanların tedavisinde yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak, nateglinid (kısa ve hızlı etkili bir insülin salgılatıcısı) ve/ya valsartanın (ARB grubu bir tansiyon ilacı) veya plasebo kullanıldığında:
• Yeni diyabet gelişimine
• Kalp damar hastalığı gelişimine nasıl etki ettiği araştırılmıştır.

Ve Sonuçlar

Nateglinid için:
• Yeni diyabet gelişme riski plasebodan farksız
• Kalp damar hastalığı gelişimi plasebodan farksız
• Şaşırtıcı ve beklenmedik şekilde ikinci saat kan şekeri plasebodan daha yüksek tesbit edilmiştir.

Valsartan için:
• Yeni diyabet gelişimi valsartan grubunda %33.1’ken, plasebo grubunda %36.8 olarak bulunmuştur. Yani valsartan grubunda diyabet gelişme riski plaseboya göre daha azdır.
• Kalp damar hastalığı gelişimi ise plasebodan farksız bulunmuştur.

*Published Online March 14, 2010 (DOI: 10.1056/NEJMoa1001122)
** Published Online March 14, 2010 (DOI: 10.1056/NEJMoa1001121)

Reklam

NAVIGATOR Çalışması için yorumlar kapalı

Filed under Şeker Hastalığı (Diyabet)

Yorumlar kapatıldı.