Reflü Hastalığında Magnetik Bilezik

English: X-ray of the abdomen and chest in a p...

English: X-ray of the abdomen and chest in a patient with a gastrostomy. Radiocontrast was injected into the stomach and quickly seen migrating upwards through the entire esophagus. The patient had severe reflux esophagitis (Los Angeles grade D). (Photo credit: Wikipedia)

Reflü (gastro özefagial reflü), mide içeriğinin, ki bu yemek de olabilir, mide suyu da olabilir, yemek borusuna doğru akımıdır. Midenin iç dokusu, yemekleri sindirmekte kullanılan asite karşı dayanıklıyken, yemek borusu (özefagus) bu asite dayanıklı değildir. Yemek borusu ile mide arasında gerçek anlamda bir kapak bulunmamaktadır, ancak bu bileşkede olan kas grupları ve mide ile yemek borusundaki açı, kapak görevi görmektedir. Dolayısıyla herkesin hayatında zaman zaman reflü olmaktadır.

 

Ancak bazı kişilerde, yemek borusu ile mide arasındaki bileşkede bulunan kaslarda zayıflık olmakta ve iyi kasılamamaktadır. Bazı insanlarda ise yemek borusu ile mide arasındaki açı, mide fıtığı gibi nedenlerden ötürü bozulmuş olabilir. Bu kişilerde (gastro-özefagial) reflü hastalığı gelişebilir.

 

(Gastro-özefagial) Reflü Hastalığı Tedavisi

1. Yemek borusu ile mide arasındaki bileşkenin fonksiyonu zayıflatan yiyecek ve içeceklerden kaçınma

2. Sigaradan uzak durma

3. Yemeklerden sonra hemen yatar pozisyona geçmeme

4. Reflünün ileri olduğu durumlarda, yatarken baş bölgesinin daha yukarda olmasının sağlanması

5. Mide koruyucu diye halk arasında tabir edilen, mide asini azaltıcı ilaçların kullanılması ( H2 reseptör antagositleri, PPI proton pompa inhibitörleri)

 

Ancak bazı hastalarda tüm bunlara rağmen iyileşme sağlanamamaktadır. Bu tip durumlarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra cerrahi müdahalede bulunabilinir. Bu cerrahi müdahalelerden en bilinenini, sevgili okulum Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde de hocalık yapmış olan Alman cerrahı Ord. Prof. Dr. Rudolf Nissen’ın tanımladığı Nissen funduplikasyon işlemidir. Bu cerrahi teknikle başarı şansı %50 civarındayken, laparoskopik fundiplikasyonla bu şans %85’lere kadar çıkmaktadır.

 

Bugün sizler bahsedeceğim çalışma, yemek borusu ile mide arasındaki bileşkenın dışına takılan magnetik bir bilezik. Çalışmanın üretici firma desteğiyle yapıldığını sizlere hatırlatmak isterim, ayrıca işlemin ve bileziğin nasıl olduğuu merak ederseniz, firmanın web sitesindeki görsellere bakabilirsiniz: http://www.toraxmedical.com/linx/ .

 

Çalışmaya, bu alet takılan 100 hasta alınmıştır. Hastaların %64’ünde yemek borusunun asite maruziyeti ya tam, ya da %50’den fazla azaldığı tesbit edilmiştir. Hastaların %93’ünde kullanılan PPI ilaçlar %50 azalmıştır. Hastaların %92’isnde yaşama kalitelerinde artış gözlenmiştir. En sık görülen yan etki yutma güçlüğüdür (%68), bu durum 3 . yılda %4’e inmektedir. Ciddi yan etki 6 hastada gözlenmiş, ve bu hastalarda cihaz çıkarılmıştır.

 

Sonuç

 

Ciddi reflü hastalığı olanlara magnetik bilezik işe yarar gibi durmaktadır, ancak uzun dönemli yaratbileceği sıkıntılar konusunda bilgilerimiz sınırlıdır.

 

2313EG.pdf erişimi için tıklayın

Robert A. Ganz, M.D., et al. “Esophageal Sphincter Device for Gastroesophageal Reflux Disease”. N Engl J Med 2013; 368:719-727

 

 

Reklam

Reflü Hastalığında Magnetik Bilezik için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları

Yorumlar kapatıldı.