İşte Yaşanan Şiddet, Mobbing

Vintage Violence

Vintage Violence (Photo credit: Wikipedia)

Mobbing, bir grup insanın bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapmasıdır. Mobbing 1996’ya kadar bilinen bir kavram değil, ta ki Leymann ve Gustaffson mobbingin 5 aşamasını tanıtana kadar:

 

 

 

Mobbing 6-18 ay, belki de daha fazla süren bir durum. Amaç ise, hedefi yıpratmak ve yıkmak.

 

İlk Aşama

 

Anlaşmazlık fazıdır. Bu aşamad oluşan problemler veya farklılıklar mobbingin başlamasına neden olabilir.

 

 

İkinci Aşama

 

Hedefe yönelik psikolojik saldırı ve hiddet başlar. Bu aşamada daha fazla insan, hedefin aşağılanmasına ve saygınlığının yitirilmesi çabasına katılır.

 

 

 

Üçüncü Aşama

 

Bu aşamada yönetim devreye girer. İlk dönemlerde yönetim mobbingin erken dönemlerinde ya göz ardı eder veya da hafife alır.

 

 

 

Yönetimin mobbinge dahil olması hedef için tüketici olur. Hedefteki stres ve sağlık sorunları artar.

 

 

 

Dördüncü Aşama

 

Yönetim, mobbing yapanlarla müttefik olur, hedef de “zor”, “ruh hastası” veya “aşırı stres altında” diye etiketlenir.

 

 

 

Beşinci ve Son Aşama

 

Hedef işten ayrılmaya veya istifaya zorlanır.

 

 

 

Kurbanların ortak özellikleri

 

 

 

Mobbing genellikle ;

 

 

 

İşini çok iyi, hatta mükemmel yapan;

 

İlişkileri olumlu olan ve çevresindekilerce sevilen;

 

Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün vermeyen;

 

Dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık;

 

Bağımsız ve yaratıcı;

 

Zorbanın yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan kişilere yöneliyor.

 

 

 

Çalışma

 

Bugün sizlere bahsedeceğim çalışma, Uludağ Üniversitesinden Sayın Prof. Dr. Serpil Aytaç’ın yapmış olduğu ve “İşte Şiddet: Türk Çalışanın Değerlendirilmesi”.

 

 

 

Çalışmaya 2161 kişi alınmış ve bunları %79’u anketi tamamlamıştır. İş yerinde şiddet sıklığı %44,8 olarak tesbit edilmiştir. Bu şiddetin büyük çoğunluğunu da mobbing oluşturmaktadır. Şiddete uğrayanların büyük çoğunluğu sessiz kalmış ve yasal makamlara başvurmamışlardır.

 

 

 

Hangi Grup Çalışanlar Şiddete Daha Fazla Maruz Kalmaktadır?

 

Sağlık Çalışanlarının %51’i

 

Güvenlik Hizmeti Verenlerin %39’u

 

Eğitim Çalışanlarının %37’si

 

Hizmet Sektörü Çalışanlarının %27’si

 

şiddete maruz kalmaktadır.

 

 

 

Sonuç

 

 

 

Şiddeti hayatımızdan çıkartmak için taşın altına elimizi koymamız ve şiddetin hiçbir türüne göz yummamamız gerekiyor.

 

 

 

http://www.problematwork.com/637/phases-in-a-mobbing-process-and-its-causes-in-an-organization/

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mobbing

 

 

 

http://www.ciop.pl/48631

 

Not: Sayın Prof. Dr.  Serpil Ataç’a çalışmasındaki verileri kullanmama izin verdiği için teşekkür ederim.

 

Reklam

İşte Yaşanan Şiddet, Mobbing için yorumlar kapalı

Filed under Depresyon, Akıl ve Ruh

Yorumlar kapatıldı.