Kilo Vermede Etkili İlaç

English: Logo of the U.S. Food and Drug Admini...

English: Logo of the U.S. Food and Drug Administration (2006) (Photo credit: Wikipedia)

Obezite ile mücadelede temel silahlarımız diyet ve egzersiz; doğal olan yöntemler bunlar, ancak obezitenin ilaçla tedavisi de ilgi çekmeye devam ediyor.

 

Zonisamid etken maddesi, sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bu ilacın kilo vermede de etkili olabileceği düşünülmektedir. Bugün bahsedeceğim çalışma, zonisamidin diyet ve yaşamtazı klavuzluğu alan obezlerde etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışma Duke Üniversitesi Tıp Merkezinde 2006 ile 2011 arasında yapılmış ve katılımcılar 1 yıllık randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmaya alınmışlardır.

 

Çalışmaya 225 birey katılmıştır.

 

Sonuçlar

 

Kilo kaybı

Yalancı ilaç (plasebo) kullananlarda 4kg

200mg Zonisamid kullananlarda 4,4kg

400mg Zonisamid kullananlarda 7,3kg

 

%5 kilo kaybı olanlar

Plasebo grubunda %31

200mg Zonisamid kullananlarda %34

400mg Zonisamid kullananlarda %54

 

%10 kilo kaybı olanlar

Plasebo grubunda %8

200mg Zonisamid kullananlarda %22

400mg Zonisamid kullananlarda %32

 

Zonisamid İle İlgili Yanetkiler

 

Başağrısı, sersemlik, ajitasyon, irritabilite.

 

Zonisamid hipohidrozisle ilişkili olabilmektedir.

2009’da U.S. Food and Drug Administration (FDA) zonisamidin bazı hastalarad metabolik asidoza neden olabileceğini açıklamış ve tedavi öncesinde ve sonrasında serum bikarbonat düzeylerinin bakılmasını önermiştir.

 

Sonuç

Eğer yüksek, hatta hayatı tehdit edebilecek yan etkileri göze alınırsa, zonisamid kilo vermede etkili olarak kullanılabilir.

 

Kishore M. Gadde, et al. “Zonisamide for Weight Reduction in Obese Adults: A 1-Year Randomized Controlled Trial“.Arch Intern Med. 2012;172(20):1557-1564. doi:10.1001/2013.jamainternmed.99.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zonisamide

 

Reklam

Kilo Vermede Etkili İlaç için yorumlar kapalı

Filed under Şeker Hastalığı (Diyabet)

Yorumlar kapatıldı.