Kolonoskopi Nasıl Kalınbarsak Kanseri Riskini Azaltır?

English: Colon polyp on a short stalk. Attribu...

Kalınbarsak Polipi Image via Wikipedia

Hastalarım 50 yaşını geçtiğinde, kolonoskopi yapılmasını öneririm. Bunun nedeni kalınbarsak kanseri, erkekte ve kadında gelişen kanserler arasında 4. sırada yer alması, yani sık rastlanan bir kanser türü olmasıdır. Ailesinde kalınbarsak kanseri olanların ve tip 2 diyabeti olanların ise daha erken yaşlarda kolonoskopi yaptırmaları, artmış riskleri minimize etmek için gerekli olduğunu da düşünürüm.

Kalınbarsak Kanseri Taramasında Neden Kolonoskopi Yaptırmalıyız?

Aslında, biz hekimlerin niyeti erken evre kalınbasrak kanserini yakalamaktan çok, kanserleşme potansiyeli taşıyan poliplerin tesbiti ve çıkarılmasıdır.

Polip Nedir?

Polipi et benine benzetibiliriz. Her polibin kansere dönüşme potansiyeli birbirinden faklıdır. Polipler, kolonoskopi esnasında görüldüğünde çoğunlukla alınmaktadır.

Bugünkü Bahsedeceğimiz Çalışma Nedir?

Ulusal Polip Çalışması, 1980 ile 1990 arasında yapılmış ve adeom ve adenom dışı polipleri olan hastalar değerlendirilmiştir. Katılımcılar 23 yıla kadar izlenmiştir.

Sonuçlar

Adenom tipi polipi olanlarda (ve bu polipler çıkarılanda) ortanca 15,8 yıl sonunda 12 ölüm gözlenmiştir. Bu oran genel topluma göre yarı yarıya azalmış olduğu bulunmuştur.

Eve Gidecek Sonuçlar

1. 50 yaş üzerindeyseniz kolonoskopi yaptırmayı düşünün

2. Kolonoskopi kalınbarsak kanserinden ölme riskini yarı yarıya azaltmaktadır.

Ann G. Zauber, et al. “Colonoscopic Polypectomy and Long-Term Prevention of Colorectal-Cancer Deaths”. N Engl J Med 2012; 366:687-696February 23, 2012

Reklam

Kolonoskopi Nasıl Kalınbarsak Kanseri Riskini Azaltır? için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları

Yorumlar kapatıldı.