Soğuk Algınlığında Ekinezya

Akut viral solunum enfeksiyonları en sık görülen insan hastalığıdır. Bu enfeksiyona rinovirüsler, koronavirüsleri influenza, parainfluenza, respiratuar sintisyel virüs, adenovirüs, enterovirus, ve metapnömovirüsler neden olabilmektedir. Bu hastalıktan gribi (influenza) ayırmak gerekmektedir, çünkü grip daha ağır seyredebilmektedir.

Ekinezya hakkında çeşitli inanışlar mevcuttur; bunlardan da en popüler olanı soğuk algınlığını tedavi etmesi yönündedir. Bu çalışmada ise bu hipotez test edilmiştir. Çalışma randomize kontrollü bir çalışmadır. Çalışmaya 719 soğuk algınlığı yeni başlamış 12- 80 yaşlarında hasta alınmıştır.

Çalışmada 4 grup yapılmıştır: ilaç verilmeyenler, plasebo (etken madde içermeyen, ilaç takliti)(kör olarak), ekinezya ilacı (kör olarak), ekinezya ilacı (kör olmayarak, açık etiketli). Çalışmada hastalığın şiddeti değerlendirildiği gibi (ilk sonlanım noktası), interlökin-8 seviyesi ve nazal yımamda nötrofil sayısına da bakılmıştır.

Sonuçlar

Ortalama hastalık süresi ekinezya alanlarda 6.3-6.7, almayanlarda ise 6.8-7.0 gün olarak tesbit edilmiştir ve istatistiksel fark bulunamamıştır. Ortalama interlökin-8 ve nötrofil sayısı ekinezya alanlarda ve almayanlarda benzer bulunmuştur.

Ekinezya alanlarda soğuk algınlığı 7 günde, almayanlarda 1 haftada geçmektedir.

Bruce Barrett, et al. Echinacea for Treating the Common Cold Annals of Internal Medicine; December 20, 2010 vol. 153 no. 12 769-777

Reklam

Soğuk Algınlığında Ekinezya için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Yorumlar kapatıldı.