Lenf Bezi Tutulumu OlmayanMeme Kanserinde Pekiştirici Kemoterapi

Bugün biraz karışık bir konudan sizlere bahsedeceğim. Meme kanseri, erkekde de görülebilen, ancak çoğunlukla kadınları etkileyen bir hastalık. Hastalık nadir bir hastalık değil ve 8 kadından birisinde yaşadıkları sürece meme kanserine yakalanma riskine sahipler.

Bugün bahsedeceğimiz konu ise meme kanseri tanısı konulmuş, ancak kanserin lenf bezlerine veya vücudun herhangi bir başka yerine atlamadığı durumda ameliyat sonrasında yapılacak kemoterapi rejimi hakkında. Bu çalışmaya alınan hastalarda ayrıca yüksek riski gösteren aşağıdaki durumlardan bir tanesi de mevcut olma şartı da vardır:

  1. Tümor çapı>2 cm,
  2. Östrojen reseptörü ve  progesteron reseptörün negatif olması
  3. Tümörün histolojik derecesinin grade 2 veya 3 olması,
  4. Yaş<35

Bu hastalar ameliyat oldu, neden kemoterapi gerekli?

Özellikle meme kanserinde, kanser hücreleri bazen az da olsa dolaşıma geçebilmektedir. Dolaşıma giren bu hücreler metastaz yapabilmektedir. Ameliyat sonrası verilen kemoterapinin amacı ise, bu dolaşıma giren kanser hücrelerinin kemoterapi ile yok edilmesidir. Bu çalışmada kemoterapi  rejimi olarak florourasil, doksorubisin, siklofosfamid (FAC) ile dosetaksel, doksorubisin, siklofosfamid (TAC) karşılaştırılmıştır. TAC resjimindeki, dosetaksel nispeten yeni bir kemoterapi ilacı olmakla beraber, bu rejimin yan etkileri FAC’a göre daha fazladır. Tıbbın tamamında kar-zarar hesabı yapılarak tedavi önerilmekte, riski düşük insanlarda riski yüksek ilaçlar kullanılmasından da korumak gerekmektedir.

Sonuçlar

Ortalama 77 ay takipte:

Hastalıksız sağ kalım

TAC grubunda %87.8

FAC grubunda %81.8

Tüm sağkalım

TAC % 95.2

FAC % 93.5

Ciddi yan etki (grade 3 veya 4)

TAC grubunda %28.2

FAC grubunda %17.0

TAC grubunda granulosit koloni-stimulatan faktör kullanıldığında yan etkilerdeki olumsuzluk ortadan kalkmaktadır.

İlaç firması desteğinde yapılan bu çalışma, yüksek riskli lenf nodu tutulumu olmayan meme kanseri hastalarında TAC hastalık sağkalımı mutlak olarak %6 azaltmakta, tüm sağkalım üzerine etki etmemekte, ancak bunları yaparken de toksisiteyi arttırmaktadır.

Miguel Martín, et al. “Adjuvant Docetaxel for High-Risk, Node-Negative Breast Cancer”

N Engl J Med 2010; 363:2200-2210

Reklam

Lenf Bezi Tutulumu OlmayanMeme Kanserinde Pekiştirici Kemoterapi için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Yorumlar kapatıldı.