Sigaranın Bırakılmasında Hekim ve Eczacı Katılımı

Sağlık çalışanları, hastalar arasında sigara kullananları kolaylıkla tesbit edebilmektedir. Çalışmalarda, sağlık çalışanları ile yapılan detaylı görüşmelerle sigara bırakma oranı artmaktadır. Ancak hekime başvuran hastaların %50 ‘sinden azına sigarayı bırakmaları  konusunda danışma ve tedavi verilmektedir.

 

Hekimler, hastaları her muayeneye gelidğinde sigara kullanımını sormalıdır ve bırakmalarını önermelidir. Hekimin sigara bırakmadaki görevleri aşağıdaki gibidir:

Sor,

Tavsiye et,

Değerlendir,

Yardım et ,

Takip et.

 

Hekim olmayan sağlık çalışanlarının sigara bırakılması eğitimi aldıklarında oluşan etki iyi bilinmemektedir. Özellikle eczacılar hastalarla yakın ilişki içinde oldukarından dolayı, sigara bırakma tedavisi eğitimi almaları faydalı olacaktır.

 

Bu çalışmada hekimler ve eczacılara sigara bırakma konusunda eğitim verilmesinin etkileri araştırılmıştır.

 

Çalışmaya 87 hekim, 83 eczacı katılmıştır.

 

Sonuçlar

 

Eğitimi ile hastalara sigara konusunda danışma oranı hekimlerde artarken, eczacılarda değişim olmamıştır.

 

Alexander V. Prokhorov, MD, PhD; Karen Suchanek Hudmon, DrPH, MS, RPh; Salma Marani, MS; Lewis Foxhall, MD; Kentya H. Ford, DrPH; Nancy Stancic Luca, PhD; David W. Wetter, PhD; Scott B. Cantor, PhD; Frank Vitale, MA; Ellen R. Gritz, PhD “Engaging Physicians and Pharmacists in Providing Smoking Cessation Counseling” Arch Intern Med. 2010;170(18):1640-1646. doi:10.1001/archinternmed.2010.344

 

Reklam

Sigaranın Bırakılmasında Hekim ve Eczacı Katılımı için yorumlar kapalı

Filed under Akciğer Hastalıkları, Kanser

Yorumlar kapatıldı.