(Meme) Kanserinde Moral Uzun Yaşatıyor

Onkolojinin en saygın isimlerinden birisi olan ve aynı zamanda öğrencisi olma şansını yakaladığım sayın hocam Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, hastalarına ve bizlere kanserde moralin çok önemli olduğunu söyler. Bugün sizlere bahsedeceğim çalışma da hocamızın bu savını destekliyor.

Meta-analizler stresle ilişkili psikososyal faktörlerin ve düşük sağlık ilişkikili yaşam kalitesinin, kanserin daha kötü gitmesi ile ilişkikili olduğunu göstermiştir.

Eğer duygusal huzursuzluk düzeltilirse ve sosyal düzenleme, sağlık davranışları ve uyum iyileştirilirse, bağışıklık iyileşebilir ve hastalığın seyri, değişebilir.

Bu çalışmanın sorduğu soru şudur: “yeni tanı konulan meme kanseri hastalarının psikolojisini düzeltirsek, hastalığıın nüksünü engelleyebilir miyiz?”

Bu sorunun cevabı için çalışmaya yeni tanı konulan 2227 meme kanseri hastası alınmış; bu hastalara kanserleri için standart tedavi yöntemleri uygulanırken, bir kısmına girişim uygulanmış, diğer kısmı ise sadece değerlendirilmiş.

Hastalara uygulanan girişimler aşağıdaki gibidir:

Rahatlama eğitimi
Stres ve kanser ilişkili zorlukluklarla (örneğin yorgunluk) mücadelede pozitif yollar
Sosyal desteğin en üst noktaya getirilmesi
Sağlıklı davranışların iyileştirilmesi (diyet ve egzersiz)
Kanser tedavisine uyum
Hastalar 8-12kişilik gruplar halinde, 2 klinik psikolog tarafından 1 senede 26 toplantı yapılmıştır
Ortanca 11 yılda girişimin psikolojik, sosyal, bağışıklık sisteminde ve sağlıkta iyileşme sağladığı ve kanserin nüks şansını azalttığı (hazard ratio, 0.55; P = 0.034) gözlenmiştir.

Barbara L. Andersen, Lisa M. Thornton, Charles L. Shapiro, William B. Farrar, Bethany L. Mundy, Hae-Chung Yang, and William E. Carson. “Biobehavioral, Immune, and Health Benefits following Recurrence for Psychological Intervention Participants” Clin Cancer Res; 16(12); 3270–8.

Reklam

(Meme) Kanserinde Moral Uzun Yaşatıyor için yorumlar kapalı

Filed under Depresyon, Akıl ve Ruh, Kanser

Yorumlar kapatıldı.