Kanser Sonrası Çalışma Hayatına Dönmek

Birleşik Devletlerde 11 milyon kişide kanser hikayesi vardır. Kanser, hastaların yaşamlarını birçok şekilde etkilemektedir. Bazı hastalar, kanser tedavisi için veya kanserin fizyolojik ve psikolojik etkileriyle başedebilmek için çalışma saatlerini azaltmakta veya tamamen işlerinden ayrılabilmektedir. Bu durum sağlık sigortaları kapsamını da değiştirebilmektedir.

Bu çalışma, kalın barsak veya akciğer kanseri tanısı konulan hastaların istihdamlarının nasıl değiştiğini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Değerlendirilen 2422 hastada, kanser tanısının 15. ayında istihdamın %39’dan %31’e gerilediği gözlenmiştir.

Metastazı olmayan akciğer ve kalınbarsak kanseri olan hastaların çoğu işlerine geri dönmektedir, ancak ileri evre hastalığı olan ve sosyoekonomik durumu kötü olanları 1/6’sı çalışmayı bırakmaktadır.

*Craig C. Earle, Yves Chretien, Carl Morris, John Z. Ayanian, Nancy L. Keating, Linnea A. Polgreen, Robert Wallace, Patricia A. Ganz, and Jane C. Weeks “Employment Among Survivors of Lung Cancer and Colorectal Cancer”. JCO Apr 2010: 1700–1705.

Reklam

Kanser Sonrası Çalışma Hayatına Dönmek için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Yorumlar kapatıldı.