Hepatit C

Hep C: Get Tested, Get Treated

Hep C: Get Tested, Get Treated (Photo credit: AJC1)

Hepatit C, bir RNA virüsüdür.

 

Hepatit C’nin genel toplumdaki sıklığı ABD ve Fransa’da %1-2,

 

Ülkemizde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından  yapılan çalışmada sıklık %0.3 bulunmuştur.

 

Aynı taramada HBsAg pozitifliği oranı ise %8 civarındadır.

 

Akut hepatit geçirenlerin %30’unda olay iyileşme ile sonuçlanmakta

 

Olguların %70’inde ise hepatit C kronikleşmektedir.

Kronikleşen olgularda genellikle hastalık sirozun geç evrelerine ve hatta hepatoselüler karsinom gelişinceye

 

kadar sessiz kalabilir. Muhtemel semptomlar, halsizlik, yorgunluk, düşük egzersiz toleransı, hazımsızlık olabilir

 

Kronik hepatit C olgularının %70-80’inde siroz gelişmemekte, %20-30 olguda ise hastalık siroza ilerlemektedir.

 

Siroza gitme riski,

virüse 40 yaşından sonra maruz kalanlarda,

;

alkol alanlarda ve

;

erkeklerde daha yüksektir.

;

Akut hepatitden sonra

;

kronik hepatitin gelişme süresi ortalama 10 yıl,

;

siroz gelişme süresi 20 yıl,

;

hepatoselüler karsinom gelişme süresi ise 30 yıldır.

;

Dolayısıyla hepatit C yavaş ilerleyen, ancak yaşamları boyunca hastaların ortalama %10’unda ciddi komplikasyonlara ve ölüme yol açabilen bir hastalıktır.

;

Hepatit C, interferon ve antiviral ilaçlarla tedavi edilmektedir.

;

Hepatit C, kan ve kan ürünleri veya cinsel yolla bulaşabilmektedir. Hepatit C temasla bulaşmamaktadır.

;

Hepatit C tanısı kan tetkikiyle konulmaktadır.

;

Yazı Prof. Dr. Hakan Şentürk’ün http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/28/2808HS.pdf yazısından kısaltılarak alıntılanmıştır. Prof. Dr. Hakan Şentürk ve Prof.Dr. Abdullah Sonsuz, ülkemizin yetiştirdiği en değerli doktor ve akademisyenlerindendir. Söz konusu hekimler, hayatlarını bu yola vakfetmişlerdir. Onları tanımak ve onların öğrencisi olmaktan son derece gurur duyduğumu belirtirim.

;

;

;

;

Reklam

Hepatit C için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Yorumlar kapatıldı.