Kanserde Bağışıklığı Prangadan Kurtarmak: Olabilir mi?

English: Reactive lymphocyte surrounded by Red...

Eritrositlerle çevrili reaktif lenfosit. (Photo credit: Wikipedia)

Kanserden zaman zaman konuşuyoruz; bugün bahsedeceğim konu, birazdan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında, Şikago’da sunulacak.

 

Kanser ve bağışıklık kafa karıştıran bir konu; şöyle bir intiba var çoğumuzda, sanki kanser bağışıklıkda bir yetersizlik nedeniyle oluşuyor diye düşünüyoruz. Halbuki, bu durum bizim yetersizliğimizden çok, kanser hücrelerinin zekası ve mücadeleci ruhundan kaynaklanıyor. Bağışıklık hücreleri, özellikle dendritik hücreler, antijen sunan hücreler, tümörün yanına kadar geliyor, ama akıllı tümör hücreleri onları felç eden maddeler salarak (ve daha birçok şey yaparak) ciddi bir savunmanın oluşmasını engelliyor.

 

Bağışıklığın T-hücrelerinde programlanmış hücre ölümünü tetikleyen mekanizmayı bozan deneysel bir ilacın etkinliği bu çalışmada araştırılmıştır. Deneysel ilaç BMS-936559 ismindedir ve kanser tedavisinde PD-1/PD-L1 yolunu hedeflemektedir. İlaç haftada 2 kez damar youlyla uygulanmakta olup, insanlaştırılmış monoklonal antikordur.

 

Sonuçlar

162 kanser hastasına bu ilaç uygulanmıştır. Bu hastaların 53’ü melanom, 50’si küçük hücreli dışı akciğer kanseri, 18’i kalınbarsak kanseri, 17’si böbrek kanseri, 17’si yumurtalık kanseri ve 7’si pankreas kanseridir.

 

Ciddi yan etki (grade 3-4 advers olay) insidansı %8.6’dır. Bu yan etkiler hipotiroidi, hepatit, sarkoidoz, endoftalmit ve myastenia gravisdir. İlaca bağlı ölüm gözlenmemiştir.

 

 

Bu ilacın etkinliği melanom, böbrek kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinde gösterilmiştir. Tedavi edilen 162 hastanın 16’sında objektif bir yanıt gözlenmiştir. Kalın barsak, yumurtalık ve pankreas kanserinde objektif yanıt gözlenmemiştir.

 

Eve Gidecek Sonuçlar

 

PD-1’i hedef alan kanser ilaçları, büyük bir puzzle’ın küçük bir parçasıdır. Mucizevi bir ilaç beklentisine girmemek gerekir.

 

Scott S. Et al. “PD-1/PD-L1 pathway as a target for cancer immunotherapy: Safety and clinical activity of BMS-936559, an anti-PD-L1 antibody, in patients with solid tumors.” J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 2510) Meeting: 2012 ASCO Annual Meeting

 

Reklam

Kanserde Bağışıklığı Prangadan Kurtarmak: Olabilir mi? için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Yorumlar kapatıldı.