Aspirin ve Kalın Barsak Kanseri

Normal aspirin’in 1 tabletinde 500mg asetil salisilik asit bulunmaktadır. Günde 1’den fazla aspirin kullanlarda kalın barsak kanseri riski azalmaktadır, ancak yan etkiler uzun süreli kullanım yararlarını örtmesi muhtemeldir. Ayrıca kalp ve damar koruma amacıyla kullanılan aspirinlerdeki doz  günlük 75-300mg arasında değişmekte (bebe aspirini vs), bu dozların kalın barsak kanserini azaltmadaki etkinliği bilinmemektedir.

 

Bu çalışmada yapılan 5 büyük çalışma (Thrombosis Prevention Trial, British Doctors Aspirin Trial, Swedish Aspirin Low Dose Trial, UK-TIA Aspirin Trial, Dutch TIA Aspirin Trial) değerelendirilmiş ve 20 yıl süresince aspirinin kalın barsak kanseri üzerine etkileri araştırılmıştır.

 

Ortalama 6 yıllık tedavi ve 18.3 yıllık takipte, 14.033 hastanın %2.8‘inde (391 hasta) kalın  barsak kanseri gelişmiştir.

 

Aspirin kullanımı ile kalın barsak kanseri riski %70’e varan oranda azalmaktadır. Bu iyi etki 75mg aspirin dozunda ortaya çıkmaktadır, doz yükseldikçe etkinlik artmamaktadır.

 

Peter M Rothwell , Michelle Wilson , Carl-Eric Elwin , Bo Norrving , Ale Algra , Charles P Warlow , Tom W Meade. “Long-term effect of aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials”. The Lancet, Volume 376, Issue 9754, Pages 1741 – 1750, 20 November 2010

Reklam

Aspirin ve Kalın Barsak Kanseri için yorumlar kapalı

Filed under Kanser

Yorumlar kapatıldı.