Vitamin E ve Karaciğer Kanseri Riski

English: Intermediate magnification micrograph...

English: Intermediate magnification micrograph of hepatocellular carcinoma the most common form of primary liver cancer, i.e. the most common form of cancer to arise in the liver. Features on image: End-stage cirrhosis – blue collagen (fibrosis) Mallory bodies. Loss of normal liver architecture. Nuclear atypia. See also Image:Hepatocellular carcinoma low mag.jpg (Photo credit: Wikipedia)

Karaciğer kanseri Türkiye kansere bağlı ölümlerin %3’ünü oluşturmakta ve kansere bağlı ölümler arasında da 8. sırada yer almaktadır. Karaciğer kanseri genellikle gelişmekte olan toplumlarda sık görülmektedir; bunun da en sık sebebi kronik hepatitlerdir (sıklıkla B Hepatiti ve C Hepatiti). Ülkemizde Hepatit B’ye bağlı taşıyıcılık oranı %3 ile %7 arasındadır.

 

Bu çalışmada karaciğer kanseri riski ile vitamin kullanımı arasında ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Genel kanı, vitaminlerin kanseri önleyici rolünün olduğu yönünde olsa da bunun bilimsel olarak ispatı gerekmektedir.

 

Çalışma Çin’de yapılmış ve 132,837 kişi incelenmiştir. Takip esnasında 267 kişide karaciğer kanseri ortaya çıkmıştır.

 

Neler Karaciğer Kanseri Riskini Azaltmaktadır?

 

Diyetle alınan E vitamini (hazard oranı 0,52)

Takviye olarak dışardana alınan E vitamini karaciğer kanseri riskini azaltmaktadır

 

Neler Karaciğer Kanseri Riskini Arttırmaktadır?

 

Takviye olarak alınan C Vitamini ve multi-vitaminler karaciğer kanseri riskini yaklaşık 2 kat arttırmakltadır. Ancak bu vitaminlerin diyetle alınmasında bu risk oluşmamaktadır.

 

Karaciğer Kanseri (Hepatoselüler karsinom (HCC)) için izleme kimlerde yapılmalıdır?

 

HBsAg (+) bulunan 40 yaş üstü erkekler ve 50 yaş üstü kadınlar

Sirozlu hastalar veya ailesinde HCC öyküsü olanlar

ALT yüksekliği ve/veya HBV DNA 2 000 IU/ml olanlar

Hastanın risk durumuna göre 6-12 ay arayla tekrarlanan Ultrasonografi ve α-FP tayini

ile HCC riskine karşı izlenilmelidir.

 

 

Wei Zhang, et al. “Vitamin Intake and Liver Cancer Risk: A Report From Two Cohort Studies in China”. JNCI J Natl Cancer Inst (2012) 104 (15): 1174-1182.

doi: 10.1093/jnci/djs277

 

5806.pdf erişimi için tıklayın

 

Reklam

Vitamin E ve Karaciğer Kanseri Riski için yorumlar kapalı

Filed under Kanser, Vitamin ve Mineraller

Yorumlar kapatıldı.