Kronik Yorgunluk (Fatigue) Sendromunun Olmayan Viral Nedeni?

Kronik yorgunluk (fatigue) sendromu, en az altı ay süren, görünen herhangi bir fiziksel rahatsızlık olmaması ile karakterize, rahatsız edici fiziksel ve düşünsel yorgunluk durumudur. Bu hastalığın en önemli ayırt edici özelliği halsiz-takatsiz bırakan yorgunluk olmasıdır. Bu duruma bazen kas ağrıları, bozulmuş uyku, konsantrasyonda güçlük, boğaz ağrısı ve lenf bezlerinde büyüme de eşlik edebilmektedir.

Hastaların 2/3’ü kadındır ve bu hastalığın nedeni bilinmemektedir.

Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Lombardi ve arkadaşları hastaların %67’sinde xenotropicmurine lösemi virüsle-ilişkili virüs (XMRV) tesbit etmişlerdir.

Bugün bahsedeceğimiz çalışma ise, Lombardi *’nin çalışmasının bir tekrarı niteliğindedir. Bildiğiniz gibi bilimsel çalışmaarda dikkat edilen husus, çalışmaların tekrar edilebilmesidir. Sonuçların geçerli kabul edilebilmesi için de benzer çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilebilmesidir.

Frank J M van Kuppeveld ve arkadaşlarının **yaptığı bu çalışmada, kronik yorgunluk sendromu olan hastalarda XMRV bulunmamıştır. Bu sonuç da, ilk çalışmanın sonuçlarının güvenilir olmayabileceğini düşündürmektedir.

*Lombardi VC, Ruscetti FW, Das Gupta J, Pfost MA, Hagen KS, Peterson DL, et al. Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome. Science 2009;326:585-9.

**Frank J M van Kuppeveld, Arjan S de Jong, Kjerstin H Lanke, Gerald W Verhaegh,
Willem J G Melchers, CarolineMA Swanink, Gijs Bleijenberg, Mihai G Netea, Jochem M
D Galama, Jos W M van der Meer. “Prevalence of xenotropic murine leukaemia virus-related
virus in patients with chronic fatigue syndrome in the Netherlands: retrospective analysis of samples from an established cohort”. BMJ 2010;340:c1018 doi:10.1136/bmj.c1018

Reklam

Kronik Yorgunluk (Fatigue) Sendromunun Olmayan Viral Nedeni? için yorumlar kapalı

Filed under Genel

Yorumlar kapatıldı.